Kokybės vadovas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VĖŽIO INSTITUTO ĮSTATYMAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO ĮSTATAI
PROCEDŪROS
INSTITUTO ADMINISTRAVIMAS

1. Nacionalinio vėžio instituto įstatymas                                   

2. LR Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinio vėžio instituto                                                   

3. NVI struktura                                                      

4. 2020-2022-ųjų metų strateginis veiklos planas                                      

5. 2014-2025 metų vėžio profilaktikos ir kontrolės programa                                                 

6. Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų elgesio kodeksas

6.1  Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų elgesio kodeksas

6.2. Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų elgesio kodekso pakeitimas

7. Akademinės etikos kodeksas                                                    

7.1. Akademinės etikos komisijos nuostatai                                                         

7.2. Akademinės etikos komisija

8. Personalo ir teisės skyrius

9. Dokumentų valdymo poskyris

10.Viešųjų pirkimų skyrius

10.1. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų pavaldumo schema                               

10.2. Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai

11. Infrastruktūros ir ūkio skyrius

11.1.  Infrastruktūros ir ūkio skyriaus transporto, technikos ir įrangos eksploatavimo informacija                                  

11.2.  Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą                                                   

11.3.  Darbuotojas, atsakingas už šilumos ūkį                                      

11.4.  Darbuotojo, atsakingo už generatoriaus ir nepertraukiamos kintamos elektros srovės šaltinių eksploataciją ir darbo instrukcijų vykdymą, paskyrimas                                              

11.5.  Gaisrinės saugos instrukcija ir darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas                                

11.6.  Infrastruktūros ir ūkio skyriaus darbuotojų pavaldumo schema                                                

11.7.  Infrastruktūros ir ūkio skyriaus nuostatai                                  

11.8.  Medicinos prietaisų gavimo, instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas TA 24                                      

11.9.  Nacionalinio vėžio institute atliekamų darbų priėmimo komisija                                              

11.10. Nacionalinio vėžio institute atliekamų darbų priėmimo komisijos pakeitimas                                                  

11.11. Nacionalinio vėžio instituto saugos priemonių planas                                      

11.12. Tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės                                                        

11.13. Tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių pakeitimas                                  

11.14. Tarnybinių automobilių padangų ridos apskaitos ir akumuliatorių darbo apskaitos taisyklės

12. Informacinių sistemų skyrius

13. Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius

13.1. Vėžio informacijos ir komunikacijos skyriaus nuostatai

14. Finansų ir ekonomikos skyrius

14.1. Biudžeto asignavimų planavimo metodika                                                 

14.2. Darbuotojų pavaldumo schema                                         

14.3. Finansų ir ekonomikos skyriaus nuostatai                                                  

14.4. Instituto inventorizacijos taisyklės FI-T2                                                      

14.5. MOKAMOS PASLAUGOS:

14.5.1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

14.5.2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų sąrašas

14.5.3. Mokamų stacionarinių paslaugų kainos pagal giminingų diagnozių grupes

14.6. NVI direktoriaus, jo pavaduotojų, mokslinio sekretoriaus, vyriausiojo finansininko, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas                                

14.7. NVI finansų kontrolės taisyklės                                          

14.8. Pareigybių grupių ir lygių sąrašas                                      

14.9. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti NVI turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas F1-TA3                                                       

14.10. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

 

KLINIKA

Algoritmai: burnos ertmės ir ryklės navikinėmis ligomis sergančiųjų, gerklų nevikinėmis ligomis sergančiųjų, lūpos navikinėmis ligomis sergančiųjų, skydliaukės navikinėmis ligomis sergančiųjų

Algoritmai: tarpskyrinių specialistų konsultacijų A02, papildomų tyrimų A03, išorinių specialistų konsultacijų A04, įstaigos veiksmų pacientui mirus A05, paciento medicinos dokumentų kopijų išdavimo A06

Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos f.Nr.025/a pildymo ir naudojimo taisyklės

Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos forma Nr.025/a

Anastomozės nesandarumo diagnostikos algoritmas su rizikos veiksniais

Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus anafilaksijos pagalbos algoritmas

Antimikrobinės profilaktikos algoritmas

Antimikrobinės profilaktikos tvarkos aprašas TA04

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymo tvarkos aprašas TA 09

Bendrų vizitacijų ir konsiliumų tvarkos aprašas TA 22

Budinčio gydytojo reglamentas

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo algoritmas A01

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos aprašas TA 07

Daugiadalykių (MDK ir TDK) komisijų susirinkimų tvarkaraštis

Daugiadalykių (multidisciplininių ir tarpdisciplininių) komisijų susirinkimų tvarkos aprašas TA05

Delyro diagnostikos ir gydymo algoritmas

Empirinės antimikrobinės terapijos rekomendacijų aprašas

Endoskopinio tyrimo su bendrine nejautra algoritmas A10

Gydymo stacionare ligos istorijos pildymo ir naudojimo taisyklės

Informacijos teikimas pacientui ir kitiems subjektams tvarkos aprašas TA 03

Klinikos mirties atvejų nagrinėjimų tvarkos aprašas TA02

Klinikos planinės ir skubiosios hospitalizacijos tvarkos aprašas

Klinikos stebėjimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas TA 26

Medicinos prietaisų gavimo, instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas TA 24

Mikroinvazinių procedūrų atlikimo tvarkos aprašas

Mitybos terapijos tvarkos aprašas

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Nacionalinio vėžio instituto klinikos kokybės politika

Narkotinių vaistinių preparatų specialiųjų receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas TA 16

Odos vėžiu ir melanoma sergančių pacientų konsultacijų ir gydymo tvarkų Nacionaliniame vėžio institute algoritmai

Onkoginekologinės patologijos algoritmai: gimdos kaklelio navikinėmis ligomis, gimdos kūno navikinėmis ligomis, kiaušidžių navikinėmis ligomis sergančiųjų konsultacijų eiga NVI Konsultacinėje poliklinikoje

Onkourologinės patologijos algoritmai: šlapimo pūslės navikinėmis ligomis sergančiųjų, inkstų navikinėmis ligomis sergančiųjų, priešinės liaukos navikinėmis ligomis sergančiųjų, sėklidės navikinėmis ligomis sergančiųjų konsultacijų eigos NVI Konsultacinės poliklinikos skyriuose

Paciento išrašymo iš skyriaus algoritmas A17

Paciento perkėlimo į Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus reanimacijos palatas tvarkos aprašas TA 12

Pacientų bei visuomenės švietimo onkologijos tema tvarkos aprašas TA 18

Pacientų identifikavimo algoritmas A12

Pacientų išrašymo į namus ar perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašas TA10

Pacientų registracijos PET komisijai/tyrimui tvarkos algoritmas A09

Pacientų siuntimo tolimesniems reabilitacinio gydymo etapams algoritmas

Pacientų, sergančių piktybiniais navikais, sveikatos būklės ilgalaikio stebėjimo tvarkos aprašas TA 08

Pagalbos pacientams, norintiems mesti rūkyti, teikimo tvarkos aprašas TA 11

Paliatyvios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas TA 23

Patologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašas TA 27

Plaučių navikinėmis ligomis sergančiųjų algoritmas

Populiacinių duomenų apie piktybinius navikus kaupimo, analizės ir pateikimo tvarkos aprašas TA 17

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo tvarkos aprašas TA 13

Sepsio diagnostikos ir gydymo protokolas

Siuntimo atlikti brangiuosius tyrimus (kompiuterinę tomografiją ir magnetinį rezonansą) išdavimo Nacionalinio vėžio instituto pacientams tvarkos aprašas TA 24

Skausmo valdymo tvarkos aprašas TA 15

Skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas TA01

Šlapimo takų infekcijų prevencijos tvarkos aprašas

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tvarkos aprašas TA 14

Telemedicinos (Teleradiologijos) paslaugų teikimo tvarkos aprašas TA 21

Vaistinių preparatų laikymo ir įraukimo į apskaitą tvarkos aprašas TA 19

Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo Nacionaliniame vėžio institute tvarkos aprašas

Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių tvarkos aprašas TA 20

Veninių trombozių profilaktikos ir gydymo algoritmas

Veninių trombozių profilaktikos ir gydymo tvarkos aprašas TA 06
Atnaujinta 2020-03-01 23:41