Mokymai

DARBDAVIO ĮGALIOTŲ ASMENŲ DARBUOTOJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI ATESTAVIMO PROGRAMOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA

1.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c

2.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.215253

3.  Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.69957

4.  Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cd40ff707b7111e89188e16a6495e98c

5.  Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.240900?faces-redirect=true

6.  Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.27535?faces-redirect=true

7.  Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309802

8.  Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/709830e04af311e78869ae36ddd5784f?jfwid=13d00dam08

9.  Saugos ir sveikatos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.91610?jfwid=fhhu5mpna

10. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji reikalavimai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93882?jfwid=rivwzvpvg

11. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.55826/asr

12. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.285691?jfwid=7cihrgy6v

13. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.99898?faces-redirect=true

14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.368840?faces-redirect=true

15. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų-darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.431394

16. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant video terminalais. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.227778

17. Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.102647?faces-redirect=true

18. Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „ Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435637

19. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260443?jfwid=7cihrgy6v

 

 

Atnaujinta 2020-10-06 13:06


Svarbu žinoti: