Atgal

Iš ES lėšų – naujos kartos linijinis greitintuvas

   Sau. 15, 2018

Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI) 2017-12-13 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3.-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūros modernizavimas Nacionaliniame vėžio institute“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Šio projekto tikslas – mažinti tikslinių teritorijų ir kitų šalies gyventojų sergamumą ir ankstyvą mirtingumą nuo piktybinių navikų, plėtojant spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūrą. Vykdant šį projektą bus įsigytas linijinis greitintuvas, turintis spindulinio gydymo procedūros vaizdinimo ir valdymo sistemą.

Naujos kartos linijinis greitintuvas leis atlikti  inovatyvias gydymo procedūras bei naudoti pacientų sveikatą tausojančius gydymo  metodus. Įsigijus naują linijinį greitintuvą ženkliai pagerės atliekamo spindulinio gydymo, ypač stereotaksinės radiochirurgijos ir stereotaksinės abliacinės radioterapijos, procedūrų kokybė ir prieinamumas.

Projekto trukmė nuo 2017-12-13 iki 2018-10-31.

Projekto vertė: 4 597 944,76 Eur.

Atnaujinta 2018-04-03 09:15