Atgal

Į audito išvadas atsakyta spaudos konferencijoje

   Bal. 15, 2019

Balandžio 15 d. įvykusioje BNS spaudos konferencijoje "Susisiekimo ministerijos vykdytas Nacionalinio vėžio instituto viešųjų pirkimų auditas" buvo pateikti argumentuoti atsakymai į audito išvadas bei pateiktą kritiką, aptarti onkologinės pagalbos vėžiu sergantiesiems vykdymo principai, išsamiai paaiškinta apie spindulinės terapijos įrangos specifiką. Buvo atsakyta į žurnalistų klausimus.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas prof. Sonata Jarmalaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Dominykas Jankevičius, Personalo ir teisės skyriaus teisininkė Vilma Gudavičienė, Medicinos fizikos skyriaus vedėjas dr. Jonas Venius.

Nacionalinis vėžio institutas, pavaldi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įstaiga, savo raštiškus paaiškinimus dėl audito ataskaitoje pateiktų išvadų pateikė balandžio 12 d. Su jais galima susipažinti ŠMSM bei NVI internetinėje svetainėje.

Atnaujinta 2019-04-16 11:17