Atgal

Dendritinių ląstelių tyrimai ex vivo

   Lie. 10, 2019

Nacionalinis vėžio institutas nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. vykdo projektą „Molekulinių žymenų, leidžiančių prognozuoti terapijos DLV ir chemoterapija efektyvumą, gydant neuždegiminio tipo navikus pelių modelyje, paieška“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0152 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimams vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projekto tikslas – įvertinti, kokį poveikį imuninių ląstelių infiltracijai į pelių plaučių karcinomos LLC 1 navikus turi terapija chemoagentu ciklofosfamidu ir dendritinių ląstelių vakcinomis (DLV), bei atlikti molekulinių žymenų, leidžiančių prognozuoti šių terapijų efektyvumą, gydant neuždegiminio tipo navikus, paiešką.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius, planuojama atlikti šias veiklas:

  1. pelių nesubrendusių dendritinių ląstelių gamyba ex vivo iš pelių kaulų čiulpų;
  2. nesubrendusių dendritinių ląstelių brandinimas;
  3. pagamintų dendritinių ląstelių kokybės vertinimas;
  4. DLV ir ciklofosfamido poveikio imuninių ląstelių infiltracijai į neuždegiminio tipo LLC1 navikus vertinimas;
  5. molekulinių žymenų, leidžiančių prognozuoti efektyviausią neuždegiminio tipo navikų gydymą, paieška.

Projekto metu ex vivo iš pelių kaulų čiulpų bus gaminamos DLV. Jų efektyvumas bus vertinamas pagal žymenų raišką, endocitinį potencialą bei išskiriamų citokinų profilį. Antrame tyrimų etape bus atliekamas indukuotų LLC 1 navikų gydymas paruoštomis dendritinių ląstelių vakcinomis bei ciklofosfamidu. Bus vertinamas:

  • klinikinis atsakas į gydymą – pagal pelių išgyvenimą bei naviko formavimosi greitį;
  • imuninis atsakas į gydymą – tėkmės citometru bus vertinama imuninių ląstelių infiltracija į naviką po gydymo;
  • surinktoje navikinėje medžiagoje taip pat bus atliekamas genų, susijusių su priešvėžiniu atsaku, raiškos vertinimas tikro laiko PGR metodu.

Atlikus minėtus veiksmus, bus rengiama gautų duomenų analizė, ieškoma žymenų, leidžiančių prognozuoti terapijos dendritinėmis ląstelėmis ir ciklofosfamidu efektyvumą gydant neuždegiminio tipo navikus bei įvertinama šių žymenų prognostinė ir prediktyvinė reikšmė. Projekto trukmė – 2 mėnesiai.

Atnaujinta 2019-08-13 13:38