Atgal

Tirsime dendritinių ląstelių savybes

   Lie. 09, 2019

Nacionalinis vėžio institutas nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. vykdo projektą „Tolerogeninių dendritinių ląstelių preparato, skirto imunomodeliavimui, kūrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0245 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimams vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projekto tikslas – sukurti tolerogeninių dendritinių ląstelių preparatą (tolDL) ir in vitro tyrimuose įrodyti jų imunosupresines savybes.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius planuojama paruošti subrendusias dendritines ląsteles iš donorų kraujo monocitų ir pagal paviršiaus žymenis bei funkcinius testus įvertinti jų tolerogenines savybes. Projekto metu bus siekiama:

  • Testuoti tris slopiklius bei jų kombinacijas, kurios gali sukelti DL tolerogeniškumą, t. y. sugebėjimą T limfocitus poliarizuoti į Treg;
  • Subrandintas tolDL vertinti tėkmės citometru pagal paviršiaus žymenų raišką;
  • Skirtingais būdais tirti gautų tolDL gebėjimus poliarizuoti citokinais Treg bei slopinti autologinių limfocitų profileraciją.

Tikimasi, kad šio projekto rezultate laikantis pažangios terapijos vaistinių produktų (PTVP) gamybos proceso pagal GGP reikalavimus bus sukurtas modelis produkto, kuris toliau laboratorijoje bus tiriamas kaip galimas PTVP prototipas imunologinio nevaisingumo gydymui. Projekto trukmė – 2 mėnesiai.

Atnaujinta 2019-08-13 13:38