Atgal

Pradedami vėžio žymenų paieškos moksliniai tyrimai

   Lie. 10, 2019

Nacionalinis vėžio institutas nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. vykdo projektą „Storosios žarnos vėžio ląstelių linijų imunomoduliuojančių savybių tyrimai“  Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0150 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimams vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projekto tikslas – ištirti tarpusavio sąveikas tarp skirtingo kamieniškumo žmogaus storosios žarnos vėžio ląstelių ir makrofagų.

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius, planuojama atlikti šias veiklas:

  1. eksperimentų planavimas;
  2. žmogaus storosios žarnos vėžio ląstelių suklasifikavimas pagal kamieniškumo lygį;
  3. makrofagų diferenciacija iš monocitinės ląstelių linijos;
  4. in vitro netiesioginio konkultivavimo sistemos optimizavimas;
  5. paviršiaus žymenų tyrimas abiejuose ląstelių tipuose po konkultivavimo.

Projekto metu, naudojant ląstelių technologijas, tėkmės citometriją bei viešų vėžio duomenų bazių analizę, bus siekiama išsiaiškinti, koks yra storosios žarnos vėžio ląstelių linijų potencialas poliarizuoti makrofagus ir ar šis gebėjimas priklauso nuo jų kamieniškumo savybių išreikštumo. Taip pat bus tiriama, ar makrofagai gali daryti įtaką kokybiškai ir kiekybiškai išmatuojamiems vėžinių ląstelių parametrams. Tikėtina, kad šio fundamentinio projekto rezultatai pasitarnaus kaip pagrindas tolesniam taikomajam tyrimui, apimančiam imunologinių storosios žarnos vėžio žymenų paiešką. Projekto trukmė – 2 mėnesiai.

Atnaujinta 2019-08-13 13:37