Atgal

Išrinktos „Šilčiausios“ slaugytojos

   Rug. 08, 2019

Baigiantis vasarai NVI skyriuose buvo renkamos „Šilčiausios“ slaugytojos. Tai tos didelio slaugos kolektyvo narės, kurios profesionaliai atlieka savo pareigas, nepagaili šilto žodžio pacientui ir yra mėgiamos kolektyvo.

Be abejonės, tai kolegės, kurios padeda gerai dirbti visam kolektyvui, yra autoritetas jaunimui, taip pat puikios medikų komandos narės.

„Šilčiausios“ slaugytojos titulą pelnė: bendrosios praktikos slaugytojos – Vida Daugienė (Onkoginekologijos sk.), Regina Andžejevska (Branduolinės medicinos sk., Terapijos posk.), Regina Juknevičienė (Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos sk.), Ona Stankevičienė (Konsultacinės poliklinikos sk.), Violeta Misiūnienė (Endoskopinių tyrimų poskyris), Tatjana Radivilovičienė (Onkourologijos sk.), Irina Brodovskaja (Infekcijų kontrolės sk.), Asta Jakštė (Priėmimo-skubiosios pagalbos sk.), Ramunė Žukauskienė (Chemoterapijos sk.), Sandra Subačienė (Brachiterapijos sk.), Regina Gumbienė (Krūtinės chirurgijos ir onkologijos sk.), Svetlana Krasauskienė (Galvos–kaklo ir odos navikų chirurgijos sk.), Regina Adamonienė (Onkologinės radioterapijos sk.), Jūratė Labanauskienė (Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos sk.), bendrosios praktikos slaugytoja-masažuotoja Zita Vitkauskienė (Fizinės medicinos ir reabilitacijos sk.), biomedicinos technologė Audronė Budrevičienė (Laboratorinių tyrimų skyrius), anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja (reanimacijai) Anželika Vedmedienė bei anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja (anestezijai) Aurelija Pranauskaitė (Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės sk.), radiologijos technologė Danutė Andriulionienė (Branduolinės medicinos skyrius), ūkio reikalų tvarkytojos Nelė Kaškelevičienė (Išorinės spindulinės terapijos sk.) ir Valentina Chmelevska (Diagnostinės ir intervencinės radiologijos sk.), slaugytojo padėjėja (operacinei) Jadvyga Bačiūlė (Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės sk.).
Atnaujinta 2019-10-04 15:30