Atgal

NVI darbuotojams – sparčiausias atlygio šuolis

   Spa. 07, 2019

Kolektyvinis susitarimas su medikų bendruomene dėl atlyginimų didinimo buvo pasirašytas 2017 m. gruodį ir, juo remiantis, 2020 metų viduryje gydytojų vidutinis darbo užmokestis jau turėtų siekti 3250, o slaugytojų – 1625 eurus. Rugsėjo pradžioje, padidinus sveikatos priežiūros paslaugų įkainius, įžengėmė į trečiąjį medikų algų didinimo etapą. Kaip sekasi siekti šių ministerijos gairių pasakoja Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės pareigas prof. dr. Sonata Jarmalaitė ir vyriausioji finansininkė Gražina Grajauskienė.

„Tenka pripažinti, kad starto taškas buvo labai žemas“, - sako S. Jarmalaitė. 2017 m. I ketvirtį gydytojų vidutinis darbo užmokestis nesiekė nė 1500, o slaugytojų nesiekė nė 1000 eurų. Tačiau periodiškas sveikatos priežiūros paslaugų įkainių didinimas, didėjanti minimali alga ir pasikeitęs pareiginės algos bazinis dydis lėmė ženklius darbo užmokesčio kitimus Nacionaliniame vėžio institute. Per pastaruosius dvejus metus gydytojų atlyginimas išaugo beveik 60 proc., o slaugytojų – 30 proc.

„Esame lydeliai tarp gydymo įstaigų pagal medicinos darbuotojų atlyginimo augimo tempus, bet iki žadėtojo 2020 metų lygio dar liko nelengvas kelias. Nacionalinis vėžio institutas yra biudžetinė įstaiga, tad darbuotojų atlyginimus didina visiems darbuotojams nuosekliai, didėjant pareiginės algos baziniam dydžiui. Tuo tarpu medicinos paslaugų įkainiai didinami etapiškai ir ne taip ženkliai kaip norėtųsi. Įstaigai užkraunama didžiulė našta subalansuoti šiuos etapus ir užtikrinti darbo užmokesčio didėjimą net ir tais etapais, kai paslaugų įkainiai nekyla. Didindami darbo užmokestį pirmiausia atsižvelgiame į jautriausias ir mažiausias pajamas gaunančias darbuotojų grandis. Metų pradžioje buvo padidintas C kategorijos darbuotojų atlyginimas, pagerinta skyrių administratorių situacija“,  – kalbėjo profesorė.

 

NVI vyriausioji finansininkė Gražina Grajauskienė papasakojo, kad, remiantis Valstybinės ligonių kasos informacija, Nacionalinio vėžio instituto medicinos darbuotojų atlyginimai augo sparčiausiai iš visų gydymo įstaigų. Per dvejus metus gydytojų darbo užmokestis pakilo net 58 proc. ir šiandien siekia 2448 eurų. Per tą patį laikotarpį trečdaliu išaugo ir slaugytojų atlyginimas – nuo 1054 eurų jis padidėjo iki 1350 eurų.

Praėjusiais metais bendras darbo užmokestis išaugo nuo 1 151 iki 1 401 eurų, t.y. beveik 22 proc. Lyginant su kitomis šalies gydymo įstaigomis – NVI gydytojų atlyginimų pokytis  yra didžiausias šalyje ir siekia 34 proc. Slaugytojų algos pokytis kiek mažesnis – 22 proc. – tačiau taip pat yra ženklus ir nusileidžia tik trims tretinio lygio gydymo įstaigoms.

 

 „Su 2448 eurų gydytojo atlygiu jau pasiekėme šalies vidurkį. Dar geriau darbo užmokesčio dinamiką iliustruoja ne etato, o vieno darbuotojo atlyginimas. Pavyzdžiui, lyginant šių bei praėjusių metų pirmą ketvirtį, slaugytojos alga fiziniam asmeniui paaugo 259 eurais (etatui – 237  eurais). Gydytojų atlygis per tą patį laikotarpį pakilo 514 eurų (etatui – 600 eurų) - duomenis aiškino G. Grajauskienė.

Aptarus situaciją su NVI profesine sąjunga, nutarta, kad darbo užmokesčio didėjimas ir toliau išliks nuoseklus. Šių metų III ketvirtį vidutinis NVI medikų atlygis turėtų pasiekti 2571 eurų (dabar yra 2448 eurai). Ši tendencija galioja ir slaugytojų algoms, vidutinis darbo užmokestis III ketvirtį bus 1418 eurai (dabar – 1350 eurų). Daugiau uždirbs ir kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tikimasi panašius tempus išlaikyti ir ateinančiais metais, bet tam, be abejo, reikia nustatyti finansinius resursus valstybės biudžete ir aiškų medicinos darbuotojų socialinio statuso gerinimo planą.

„Galiausiai, darbo užmokesčio didėjimas yra neabejotinai svarbus, bet darbuotojų motyvavimui turime ir kitas priemones. Tai ne tik piniginės premijos už labai gerą darbą, bet ir skatinimas kelti kompetenciją, vidiniai mokymai, NVI bendruomenei skirti renginiai. NVI vien šiais metais kvalifikaciją instituto lėšomis kėlė 246 darbuotojai“,  – informavo S. Jarmalaitė.

Praėjusiais metais sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijai dėl onkologinių ligų kelti skirta beveik 17 tūkst. eurų, parengta ir patvirtinta 16  kvalifikacijos kėlimo dėl onkologinių ligų programų. Per pirmuosius du šių metų ketvirčius NVI darbuotojų kvalifikacijos kėlimui jau skyrė 15,6 tūkst. eurų (11 programų).

Atnaujinta 2019-10-07 13:18