Atgal

Išrinkta NVI Mokslo taryba (atnaujinta)

   Spa. 16, 2019

Š. m. spalio 16 d. įvyko rinkimai, kurių metu Nacionalinio vėžio instituto rinkimų teisę turintys darbuotojai išrinko septynis narius į NVI Mokslo tarybą.  Dar šį mėnesį NVI Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės pareigas prof. dr. (HP) Sonata Jarmalaitė į pirmąjį posėdį kvies naujai suformuotą Tarybą, į kurią savo delegatus taip pat paskyrė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos.

 Naujosios kadencijos NVI mokslo tarybos nariai:

         
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „albertas žalys“    
Albertas Žalys (ŠMSM) Audrius Dulskas (NVI) Aurelija Žvirblienė (VU) Giedrė Smailytė (NVI)  
   Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lina jarusevičienė“  Vaizdo rezultatas pagal užklausą „valdemaras razumas viceministras“  
Jonas Venius (NVI) Kęstutis Sužiedėlis (NVI) Lina Jaruševičienė (SAM) Valdemaras Razumas (ŠMSM)  
 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kasiūlevičius“
Ričardas Rotomskis (NVI) Saulius Cicėnas (NVI) Šarūnas Narbutas (POLA atstovas, deleguotas ŠMSM) Vytautas Kasiulevičius (VULSK) Živilė Gudlevičienė (NVI)

Instituto Mokslo taryba veikia nuo 1957 m., kai buvo įkurtas Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Onkologijos mokslo tyrimo institutas. Taryba buvo patariamasis Instituto direktoriaus organas, svarstant pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis, vertinant Instituto struktūrinių padalinių mokslinę veiklą, tvirtinant konkurso komisijų išvadas dėl Instituto mokslinių struktūrinių padalinių vadovų, vyresniųjų bei jaunesniųjų mokslo darbuotojų.

Šiandien Taryba, vadovaudamasi reglamentu, tvirtina Instituto strateginį veikos planą, mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką, svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius, svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, svarsto ir tvirtina dokumentus, reglamentuojančius Instituto atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Institute atliekamus mokslinius tyrimus, rengia rekomendacijas dėl onkologijos mokslo laimėjimų taikymo praktikoje

Sveikiname kolegas! Linkime gerų prasmingų darbų!

Atnaujinta 2019-10-24 14:23