Atgal

Atnaujintas Laboratorinių tyrimų skyrius: kasmet čia atliekama ketvirtis milijono tyrimų

   Sau. 21, 2020

„Tokios modernizacijos Laboratorinių tyrimų skyriuje nebuvo nuo pat įkūrimo“, – su pasididžiavimu sako skyriaus vedėja Elvyra Žolobovska, lydėdama atnaujintais, šviesiais koridoriais.

Šio Nacionalinio vėžio instituto skyriaus istorija prasideda nuo įstaigos įkūrimo metų, kai 1931 m. gruodžio 1 d. Vilniuje pradėjo veikti ligoninė ir institutas (Polocko g. 6). Šioje ligoninėje veikė ambulatorija, 12 lovų stacionaras bei klinikinė laboratorija. Čia jau tada buvo atliekami ir moksliniai darbai – tyrinėjamas onkologinių ligonių kraujo serumas ir gilinamasi į biologines vėžio vystymosi problemas.

Prabėgus beveik pusei šimtmečio, 1979 m., baigus naujojo pastato Santariškėse statybas, iš Užupio klinikinė laboratorija perkeliama į naująjį pastatą ir čia įsteigiamas Laboratorinių tyrimų skyrius Klinikos sudėtyje.

Skyriuje darbas verda kiekvieną darbo dieną ir 24 val. per parą. Iš viso laboratorijoje atlikta apie 261000 tyrimų per metus ir 35 proc. visų tyrimų atliekama skubos tvarka, apie 43900 skirtingų kraujo ir šlapimo tyrimų atlikta ambulatoriniams ligoniams.

„Šiuolaikinių laboratorinių tyrimų dėka gydytojai klinicistai gali iš anksto diagnozuoti ligos pradžią ir daryti svarbius sprendimus dėl gydymo taktikos. Laboratorinės medicinos mokslas yra viena sparčiausiai besivystančių medicinos mokslų sričių, nes sukuriami vis naujesni bei jautresni laboratoriniai testai, be kurių neįmanomas aukšto lygio laboratorijos egzistavimas“, – pabrėžia E. Žolobovska.

Šiuo metu Laboratorinių tyrimų skyriuje dirba 24 darbuotojai. Nuo 2016 m. lapkričio 8 d. Laboratorinių tyrimų skyriui priklauso ir NVI Kraujo bankas, kur, siekiant užtikrinti transfuzijų saugumą, medicinos biologės atlieka imunohematologinius tyrimus, o biomedicinos technologės atlieka kraujo grupės ir rezus RH (D) faktoriaus priklausomybės tyrimus.

Laboratorinių tyrimų skyriuje atliekami hematologiniai bendraklinikiniai, biocheminiai, kraujo krešėjimo, kraujo dujų ir pH pusiausvyros, imunohematologiniai ir kraujo tepinėlių citomorfologiniai tyrimai, reikalaujantys aukštos darbuotojų kompetencijos. Laboratorinio tyrimo atlikimas yra komandinio darbo rezultatas. Visi darbuotojai turi daugiametę patirtį, savo profesionalumu ir kompetencija, našiu darbu atlikdami skubius tyrimus, teikdami mokamas paslaugas ir užtikrindami tyrimų rezultatų kokybę svariai prisideda prie Nacionalinio vėžio instituto tikslų įgyvendinimo.

„Džiugu, kad NVI administracija, suprasdama, kokia didelė laboratorinių tyrimų įtaka diagnozuojant vėžį, ne tik palaiko, bet ir skatina laboratorijos darbuotojus siekti aukštesnės kvalifikacijos įdiegiant naujausias technologijas. Atliktas patalpų remontas buvo siejamas ir su darbo vietų reorganizavimu, naujų darbo vietų įkūrimu, baldų ir įrangos atnaujinimu. Dabar laboratorinės diagnostikos paslaugos bus teikiamos patalpose, atitinkančiose bendruosius sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47:2011 ir HN 69:2003. Patalpos suprojektuotos ir išdėstytos taip, kad būtų garantuota teikiamų paslaugų kokybė, užtikrinant, kad įvairūs aplinkos veiksniai (oro temperatūra, apšvietimas, drėgmė, elektros tiekimas ir kt.) neturėtų neigiamos įtakos atliekamų tyrimų kokybei, duomenų saugumui ir konfidencialumui“, – naujienomis dalijosi Laboratorinių tyrimų skyriaus vedėja.

Dabar patekimas į tyrimų atlikimo, ėminių registravimo ir rezultatų vertinimo patalpas yra kontroliuojamas. Rekonstruota ėminių priėmimo ir registravimo patalpa, naujai įkurta patalpa kraujo tepinėlių dažymui, optimizuojant veiklos procesus įkurta darbo vieta chemoterapijos skyriaus dienos stacionaro poskyryje, kad dideli tyrimų kiekiai būtų atliekami kuo greičiau ir kokybiškiau. Skyriuje atnaujinta ir laboratorinė įranga, įdiegtos pažangios laboratorinių tyrimų technologijos, elektroninė tyrimų užsakymo sistema.  Po atlikto remonto ženkliai pagerėjo skyriuje dirbančio medicinos personalo darbo sąlygos, o modernizacija leido optimizuoti personalo veiklos procesus, apimančius visus laboratorinių tyrimų aspektus – preanalizinius, analizinius ir poanalizinius, sumažinti neatitikčių kiekį. Padidėjęs laboratorinių tyrimų efektyvumas ir kokybė  prisideda prie nuolatinių  NVI pastangų sumažinti pacientų eiles ir laiką sugaištą, laukiant svarbių tyrimų atsakymo.

„Administracijos dėka dabar Laboratorinių tyrimų skyrius ir teikiamos paslaugos atitinka tarptautinio ISO 15189 standarto reikalavimus o tai motyvuoja personalą dar labiau stengtis teikti kokybiškas ir savalaikes paslaugas, siekiant išvengti bet kokių pašalinių trukdžių, kurie turėtų neigiamą įtaką tyrimų kokybei, tai itin svarbu tyrimų atsakymų laukiantiems gydytojams ir jų pacientams“, – reziumavo E. Žolobovska.

Atnaujinta 2020-01-21 14:05