Atgal

Įvertintas jaunųjų mokslininkų darbas

   Vas. 28, 2020

Du Nacionalinio vėžio instituto (NVI) darbuotojai, jaunieji tyrėjai už savo mokslinę tiriamąją veiklą buvo įvertinti Lietuvos mokslo taryboje ir Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultete.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl konkurso paramai už studijų rezultatus gauti 2020 metais rezultatų patvirtinimo“ patvirtinti konkurso rezultatai. Konkurse paramai už studijų rezultatus gauti 2020 metais įvertinti du VU doktorantai, NVI darbuotojai – Greta Jarockytė (vadovas prof. R. Rotomskis) ir Aušvydas Patašius (vadovė dr. G. Smailytė).

Aušvydo Patašiaus mokslinė veikla įvertinta ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Jam paskirta Sophie Valentinos Ambrozos fondo mokslo premija. Šis fondas buvo įsteigtas 2005 m., kandidatai premijai atrenkami įvertinus jų pasiekimus ir mokslinį įdirbį. Stipendijos nugalėtojams bus įteiktos 2020 m. kovo 10 d. 14 val. VU Didžiojoje auditorijoje vyksiančiame Medicinos fakulteto tarybos posėdyje.

Apie vardinę stipendiją

Vienkartinės vardinės stipendijos Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentams ir jauniesiems tyrėjams kasmet skiriamos iš lietuvių kilmės Australijos pilietės Sophie Valentinos Ambrozos vieno aštuntadalio testamento lėšų, pervestų kaip palikimas po jos mirties 2004 m. rugsėjo 12 d.

Stipendijos tikslas – skatinti VU Medicinos fakulteto studentus ir jaunuosius tyrėjus iki 35 m. amžiaus dalyvauti moksliniuose tyrimuose, vykdyti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus. Stipendija skiriama nė karto jos negavusiems ir aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje bei už pasiekimus mokslo srityje.

Atnaujinta 2020-03-05 11:51