Atgal

Nacionalinis Lietuvos biobankas pripažintas tarptautiniu mastu

   Bal. 29, 2020

Nacionalinis biobankas tapo didžiausio biobankų konsorciumo Europos Sąjungoje (BBMRI–ERIC) nariu – tai svarbus šalies  pripažinimas, atversiantis kelius į tarptautinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Nacionalinį biobanką praėjusiais metais įsteigė pagrindinis vykdytojas Nacionalinis vėžio institutas su penkiais partneriais – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis, Inovatyvios medicinos centru, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis ir Vilniaus universitetu. 

„Lietuvos biobankas įsijungė į pasaulinį biobankų tinklą – džiaugiamės dar vienu nariu. Tai reiškia, kad Lietuvos tyrėjai bei biobankų specialistai turės priėjimą ne tik prie informacijos, bet ir IT priemonių bei rekomendacijų, skatinsiančių tolimesnę biomedicinos sektoriaus plėtrą“, – sveikindama Lietuvą sakė laikinoji BBMRI-ERIC vadovė Michaela Th. Mayrhofer.

M. Th. Mayrhofer teigimu, kol kitos šalys mažina investicijas į mokslinius tyrimus, Lietuva ne tik nestoja, bet ir rodo kelią – nepaisydama sudėtingos situacijos dėl COVID-19 pandemijos.

Atsiveria didelių tyrimų galimybės

Lietuvos vardas – 21asis BBMRI–ERIC šalių – narių žemėlapyje. Kaip pastebi NVI Biobanko vedėja dr. Živilė Gudlevičienė, įsijungti į šią infrastruktūrą buvo vienas tikslų kuriant žmogaus biologinių išteklių centrą.

„BBMRI–ERIC yra viena pirmųjų Europos Komisijos steigiamų mokslo infrastruktūrų. Šalys steigėjos šio tikslo siekė bene 15 metų, suprasdamos, kad vienai, net ir turtingai šaliai, sunku sukaupti pakankamai biologinių ėminių ir susijusių duomenų apie juos, juo labiau pasiekti vieningų biobanko standartų, būtinų sėkmingam tarptautiniam bendradarbiavimui biomedicinos ir gyvybės mokslų srityse. Todėl žinia, kad pagaliau tapome prestižinio konsorciumo nariais, yra be galo džiugi visai mokslo bendruomenei. Tai tarptautinis mūsų šalies, mokslininkų ir jų įdirbio įrodymas“, – kalbėjo dr. Ž. Gudlevičienė. 

Įgyvendinus projektą ketinama surinkti daugiau kaip milijoną mėginių – solidinių audinių, skystųjų audinių ir specialiųjų gyvų audinių – ketvirtis iš jų bus NVI saugyklose. 

„Visame pasaulyje biobankų mėginiai  būtini taikomųjų biomokslų tyrimams, be jų neįsivaizduojama medicinos pažanga. Istoriškai NVI veikė seniausia projektinių biomėginių saugykla, o šiuo metu – tai pirmasis licencijuotas biobankas, kurio pavyzdžiu kuriami kitų institucijų biobankai. Mokslo centrų ir nacionalinių biobankų jungimasis į tinklines organizacijas turi reikšmingą įtaką sudėtingų, didelių apimčių, daugiacentrių mokslinių tyrimų įgyvendinimui šalies, Europos ir pasaulio mastu“, – pabrėžė ir NVI vadovė prof. S. Jarmalaitė.

Prie mokslo pažangos galės prisidėti kiekvienas

Biobankas – tai vieta, kur saugomi įvairiausi biologiniai ėminiai, ne tik intervencinių procedūrų likutinė medžiaga, bet ir kraujas, seilės, šlapimas, ląstelės, DNR. Svarbi biobanko dalis – klinikinė arba demografinė ėminį pridavusio asmens informacija.

Populiaciniai biobankai renka sveikų asmenų (savanorių) biologinius ėminius, kurie naudojami epidemiologiniams tyrimams atlikti. Tokiam tyrimui labai svarbūs gyvensenos, aplinkos veiksnių įtakos duomenys bei ilgalaikės stebėsenos informacija. Perspektyvoje nustatoma ligų dinamika tiriamojoje populiacijoje ir susiejama su gyvensenos, mitybos, elgsenos ypatumais.  Tokie tyrimai padeda geriau suprasti ligų priežastinius bei modifikuojančius veiksnius, aiškinantis ligų molekulinius mechanizmus. Populiacinių biobankų ištekliai taip pat tarnauja palyginamuose tyrimuose kaip kontroliniai, referentiniai mėginiai. 

Klinikiniai biobankai kaupia sergančių žmonių biologinius ėminius, kurie yra nepakeičiamas biologinės informacijos apie ligas šaltinis, o taip pat fundamentinių bei taikomųjų mokslų tyrimų objektas.  Naudojant klinikinių biobankų mėginius galima atlikti vaistų tyrimus, išauginus naviko ląsteles, ar ieškoti taikinių naujų vaistų sukūrimui. Šiuo metu BBMRI-ERIC kelia iniciatyvą atlikti platesnius SARS-CoV-2 infekcijos išplitimo ir koronaviruso sukeltos COVID-19 ligos tyrimus. 

Žmonės, sutikę biologinius išteklius saugoti biobanke, reikšmingai prisidės prie mokslo pažangos ir ateities medicinos.


 Atnaujinta 2020-05-18 10:41