Atgal

Nanodarinių poveikis žuvims ankstyvuoju vystymosi laikotarpiu

   Lie. 01, 2021

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMO PROJEKTO

NR. 09.3.3-LMT-K-712-23-0060 „NANODARINIU POVEIKIS ŽUVIMS ANKSTYVUOJU VYSTYMOSI LAIKOTARPIU“

ĮGYVENDINIMAS

 

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09/3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

  • Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. liepos 1 d.
  • Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. birželio 30 d.
  • Projekto vertė: 85 008,28 Eur (projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų).

 

Projekto santrauka: Nedaug duomenų yra apie nanodarinių poveikį organizmams, žmonių sveikatai ir gamtai, todėl ir kyla nemažai diskusijų dėl jų naudojimo saugumo biomedicinoje, pramonėje ir aplinkosaugoje. Nėra pakankamai žinių, kaip nanodariniai patenka į organizmus, veikia jame vykstančius fiziologinius ir biocheminius procesus, o galiausiai – kokį poveikį turi pačių žmonių sveikatai. Tyrimų šia tema trūksta ir neaišku kaip nanodarinių fizikocheminės savybės siejasi su jų toksiškumu organizmui. Taigi, šio darbo tikslas yra ištirti nanodarinių toksikologinį potencialą, siekiant nustatyti jų kaupimąsi, patekimą, pasiskirstymą ir išaiškinti nanodarinių poveikio dėsningumus ir mechanizmus žuvims ankstyvosiose jų vystymosi stadijose. Tikslui pasiekti bus tiriamas grafeno oksido, CoFe2O4, metalų mišinio (Zn, Cu, Cr, Ni) poveikis, kaupimąsis ir pasiskirstymas lašišinių žuvų embrionuose ir lervose kompleksiškai taikant biologinius ir fizikocheminius vertinimo metodus. Mes planuojame gauti pirmuosius duomenis apie tiriamųjų medžiagų bioakumuliaciją ir toksiškumą. Tikimasi, kad atlikti tyrimai papildys mokslinius tyrimus nanoekotoksikologijos srityje ir bus svarbūs vertinant nanodarinių toksiškumo prigimtį.

Projekto tikslas – ištirti nanodarinių toksikologinį potencialą, siekiant nustatyti jų kaupimąsi, patekimą, pasiskirstymą ir išaiškinti nanodarinių poveikio dėsningumus ir mechanizmus žuvims ankstyvosiose jų vystymosi stadijose.

Projekto uždavinys – nustatyti ir palyginti tiriamųjų metalų mišinių, nanodarinių ir jų komplekso poveikį žuvų embrionams ir lervoms kompleksiškai taikant biologinius ir fizikocheminius vertinimo metodus.

Bus vykdomi eksperimentiniai grafeno oksido ir kobalto ferito nanodarinių kaupimosi, pasiskirstymo ir poveikio žuvims (embrionams ir lervoms) tyrimai, priklausomai nuo tiriamųjų medžiagų koncentracijos ir dydžio.

Eksperimentiniai darbai bus vykdomi Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijoje. Iš surinktos ir išanalizuotos medžiagos bus ruošiami straipsniai. Planuojama paruošti du straipsnius. Numatomi mokymai užsienyje.Atnaujinta 2021-07-15 14:13