Atgal

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams pandemijų atvejais

   Bal. 28, 2021

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. S-DNR-21-10 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIS ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANTIEMS PACIENTAMS PANDEMIJŲ ATVEJAIS“

ĮGYVENDINIMAS

 • Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. balandžio 28 d.
 • Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. gruodžio 31 d.
 • Projekto partneriai: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
  • Projekto vertė: 317 914 Eur.

 

Projekto tikslas yra – parengti tvarų, lanksčiai prisitaikantį prie kintančių aplinkybių ir signalinių stebėsenos indikatorių valdomą, onkologinių paslaugų teikimo modelį bei pateikti rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų veiklą reguliuojančioms institucijoms.

Projekto uždaviniai:

 • • Išanalizuoti paciento kelią – nuo namų iki diagnozės nustatymo bei pagrindinio gydymo (operacijos, chemoterapijos, spindulinio gydymo, reabilitacijos ir t.t.) užbaigimo, identifikuoti, kaip pandemijos metu keitėsi kiekvienas šio kelio žingsnis bei sistemiškai įvertinti atsiradusias paslaugų gavimo kliūtis.
 • • Parengti tvarų ir lanksčiai prisitaikantį prie kintančių aplinkybių onkologinių paslaugų teikimo modelį, apimantį skirtingus paslaugų teikimo scenarijus pandemijų sąlygomis.
 • • Identifikuoti esminius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemos (grandinės) stebėsenos signalinius indikatorius, kurie leistų stebėti kintančią situaciją pandemijos metu ir laiku imtis iš anksto suplanuotų valdymo veiksmų.
 • • Atlikti paciento kelio administravimo ir žmogiškųjų bei materialiųjų išteklių valdymo specializuotoje gydymo įstaigoje metodikos testavimą.
 • • Atlikti sudarytų onkologinių paslaugų teikimo pandemijos sąlygomis scenarijų įgyvendinimo ekonominį vertinimą.

 

Projekte parengtas tvarus, lankstus, į paciento poreikius orientuotas ir signalinių rodiklių stebėsena paremtas onkologinių paslaugų teikimo modelis pandemijų sąlygomis leis sušvelninti COVID-19 epidemijos sukeltas ilgalaikes ir trumpalaikes neigiamas socialines ir ekonomines pasekmes sveikatos sistemai, pacientams, visai visuomenei ir valstybei. Numatomi šie teigiami socialiniai ir ekonominiai projekto rezultatai:

 • • Padidės sveikatos sistemos pasirengimo lygis užkrinti savalaikį onkologinių paslaugų teikimą sudėtingomis pandemijų sąlygomis.
 • • Pagerės teikiamų onkologinių paslaugų valdymas geriau prioretizuojant pacientų ir paslaugų srautus pandemijų atvejais.
 • • Remiantis jau „išmoktomis pamokomis“ ir dėl optimizuoto teikiamų paslaugų valdymo pagerės ir rutiniškai teikiamų onkologinių paslaugų efektyvumas, kokybė ir prieinamumas visuose paslaugų teikimo lygiuose, bus sumažinti regioniniai pagalbos prieinamumo netolygumai pandemijų sąlygomis ir dėl to kylanti socialinė atskirs.
 • • Pagerės onkologinėmis ligomis sergančių pacientų gydymo rezultatai (išvengta nenumatytų pasekmių pacientų sveikatai, pagerės išgyvenamumas) ir gyvenimo kokybė.
 • • Bus didesnis pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūros sistema ir teikiamomis onkologinėmis paslaugomis pandemijų sąlygomis.
 • • Bus suvaldyta ir sumažinta priešlaikinio mirtingumo nuo vėžio augimo rizika, kilusi dėl COVID-19 pandemijos.
 • • Pailgės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė dėl klinikinės medicinos priemonėmis išvengto mirtingumo nuo onkologinių susirgimų (angl. - amenable mortality).
 • • Užtikrintas didesnis sveikatos priežiūros personalo saugumas pandemijų sąlygomis dėl optimizuoto vėžiu sergančių pacientų srautų ir jiems teikiamų onkologinių paslaugų valdymo. Geriau valdoma psichosocialinių profesinių rizikos veiksnių keliama grėsmė pandemijų metu prisidės prie geresnės medicinos darbuotojų psichikos sveikatos.
 • • Užtikrintas teisingumas ir sveikatos priežiūros resursų paskirstymo efektyvumas pandemijos sąlygomis.

• Ekonominiai poveikiai pasireikš dėl onkologinėmis ligomis sergančių darbingo amžiaus pacientų sugrąžinimo į darbo rinką.Atnaujinta 2021-07-15 14:30