Atgal

Išmaniosios mobiliosios technologijos su dirbtiniu intelektu vėžiu sergančių pacientų stebėsenai

   Bal. 01, 2020

Išmaniosios mobiliosios technologijos su dirbtiniu intelektu vėžiu sergančių pacientų stebėsenai

 

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0028

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-04-01 iki 2022-07-14

Projekto bendra vertė: 839 536,50 Eur

Projekto vykdytojas: UAB Proit

NVI projekto vadovas: dr. Jonas Venius

Santrauka:

Onkologiniai susirgimai yra viena dažniausių mirštamumo priežasčių tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Tačiau dėl gerėjančių diagnostikos ir gydymo metodų bei platesnio jų prieinamumo, vėžiu sergančių pacientų išgyvenimo trukmė nuolatos ilgėja, todėl pacientų gyvenimo kokybė tampa labai svarbiu aspektu gydymo kelyje. Vėžiu sergančių pacientų jaučiami simptomai ir gyvenimo kokybė gydymo eigoje kinta dėl ligos eigos bei taikomo gydymo šalutinių poveikių. Tam tikrais atvejais, laiku pastebėjus sveikatos būklės pokyčius, galima koreguoti gydymą taip sumažinant ar išvengiant gręsiančių komplikacijų. Šiuo metu klinikinėje praktikoje taikomi onkologinių pacientų stebėsenos metodai pasižymi aibe trūkumų, yra labai imlūs žmogiškiesiems resursams, be to, nėra patikimų instrumentų, kurie leistų prognozuoti paciento sveikatos būklės pokyčius (netolimoje) ateityje. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti vėžiu sergančių pacientų stebėsenos sistemą, kuri leistų stebėsenos procesui pasitelkti išmaniaisiais telefonais pasyviai (angl. digital phenotyping) ir aktyviai renkamus duomenis bei dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų analizės įgalintus sprendimus siekiant numatyti gresiančias komplikacijas bei taip gerinti paciento sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę.

Projekto tikslas – optimizuoti vėžiu sergančių ir dėl smegenų navikų ar metastazių radioterapija gydomų pacientų stebėseną pasitelkiant išmaniaisiais telefonais pasyviai ir aktyviai renkamus duomenis bei dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų analizės sprendimus siekiant stebėti paciento būklę ir numatyti gresiančias komplikacijas, gerinti gyvenimo kokybę ir ilginti gyvenimo trukmę. Kuriamas produktas prisidės prie pacientų sveikatos būklės ir jų gyvenimo kokybės gerinimo, gyvenimo trukmės ilginimo bei onkologinių pacientų gyvenimo kokybės stebėsenos ir užtikrinimo sąnaudų mažinimo.

Šio projekto tikslas itin patraukliai atrodo pandemijos kontekste – pacientų sveikatos būklės nuolatinė stebėsena nuotoliniu būdu leistų išvengti pacientų lankymosi gydymo įstaigose taip ženkliai sumažinant užsikrėtimo riziką.

Projekto veiklos:

  • Moksliniai tyrimai, susiję su išmaniųjų mobiliųjų technologijų su dirbtiniu intelektu vėžiu sergančių pacientų stebėsenai modelio ir duomenų analizės sistemos kūrimu;
  • Eksperimentinė plėtra, susijusi su išmaniųjų mobiliųjų technologijų su dirbtiniu intelektu vėžiu sergančių pacientų stebėsenai prototipo kūrimu.

Siekiamas rezultatas: vėžiu sergančių pacientų stebėsenos sistema.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.Atnaujinta 2021-07-15 15:16