Atgal

Vėžio diagnostinių sistemų išvystymas

   Kov. 25, 2019

VĖŽIODIAGNOSTINIŲ SISTEMŲ IŠVYSTYMAS

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0029

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-03-25 iki 2022-03-24

Projekto bendra vertė: 1 340 823,76 Eur

Projekto vykdytojas: UAB Thermopharma Baltic

NVI projekto vadovė: dr. Asta Ščėsnaitė-Jerdiakova

Santrauka:

Siekiant tobulinti ankstyvąją vėžio diagnostiką, parinkti efektyvias gydymo strategijas bei atlikti ligos prognozę, projekto metu planuojama atlikti tyrimus, susijusius su žemiau nurodytų vėžio diagnostikos testų kūrimu:

  • Prostatos vėžio skystosios biopsijos molekulinis testas, skirtas ligos progresijos rizikos nustatymui ir atsako į gydymą prognozei;
  • Inkstų vėžio skystosios biopsijos molekulinis testas, skirtas ligos progresijos rizikos nustatymui ir atsako į gydymą prognozei;
  • Vėžio diagnostinė sistema nustatant naviko hipoksijos būklę ir CA9 inhibitorius (įvairios lokalizacijos navikų, kuriems būdingas hipoksinis atsakas ir aukštas metastatinis potencialas, molekulinis testas, skirtas ligos progresijos rizikos nustatymui ir ligonių atrankai gydyti CA9 vaistine medžiaga).

Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projekto  uždavinys  –  atlikti  taikomuosius  mokslinius  tyrimus,  sukurti  prototipus  ir  MTEP infrastruktūrą. Siekiant įgyvendinti projekto uždavinį, bus atliekamos šios veiklos:

  • Taikomieji moksliniai tyrimai, susiję su vėžio diagnostinių sistemų modelių bei susijusių technologijų kūrimu;
  • Eksperimentinė plėtra, susijusi su vėžio diagnostinių produktų prototipų kūrimu;
  • MTEP infrastruktūros sukūrimas.

Siekiamas rezultatas: vėžio diagnostikos testų prototipai.

Projektasfinansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.Atnaujinta 2021-07-16 10:50