Atgal

Bus ginama daktaro disertacija diabeto ir vėžio sąsajų tema

   Rug. 27, 2021

2021 m. rugsėjo 8 d., 10 val., VU Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje (Čiurlionio g. 21/27, Vilnius) Donata Linkevičiūtė-Ulinskienė gins disertaciją

Diabetas ir vėžys Lietuvoje: epidemiologinė situacija, šių ligų tarpusavio sąsajos ir jų svarba ligų klinikinei kontrolei“(M 001) Medicina buv. 06 B). Vadovė – doc. dr. Giedrė Smailytė.

Disertacijos anotacija. Doktorantės Donatos Linkevičiūtės-Ulinskienės disertacija, tema „Diabetas ir vėžys Lietuvoje: epidemiologinė situacija, šių ligų tarpusavio sąsajos ir jų svarba ligų klinikinei kontrolei“. Darbo vadovė – doc. dr. Giedrė Smailytė. Ši daktaro disertacija yra parengta aštuonių tyrimų, paskelbtų mokslinėse publikacijose, pagrindu. Jos tikslas – ištirti sąsajas tarp 2 tipo CD ir vėžio bei įvertinti pacientų, sergančių 2 tipo CD, mirtingumo rodiklius Lietuvoje. I tyrime nagrinėjama bendroji onkologinių ligų ir specifinių lokalizacijų vėžio rizika pacientams, kuriems nustatytas 2 tipo CD. II–IV tyrimuose analizuojamas ryšys tarp cukrinio diabeto gydymo bei prostatos, kolorektalinio ir skrandžio vėžio rizikos. V straipsnyje nagrinėjama asmenų, sergančių 2 tipo CD, mirtingumo rizika ir jai įtaką darantys veiksniai. VI–VIII tyrimuose analizuojama prostatos, kolorektaliniu ir skrandžio vėžiu bei 2 tipo CD sergančių asmenų išgyvenamumas ir jo sąsajos su 2 tipo CD gydymu.

Su disertacija galima susipažinti:

Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=EB0F59832904F8B3E7A65909E2CC65EA/LI...

 

Atnaujinta 2021-08-27 12:56