Atgal

Tirpaus ir liposominio doksorubicino aktyvumo skatinimas inicijuojant selektyvią vaisto absorbciją ir fiksavimą navikinėse ląstelėse

   Rgs. 24, 2021

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMO PROJEKTO

NR. 09.3.3-LMT-K-712-25-0161 „TIRPAUS IR LIPOSOMINIO DOKSORUBICINO AKTYVUMO SKATINIMAS INICIJUOJANT SELEKTYVIĄ VAISTO ABSORBCIJĄ IR FIKSAVIMĄ NAVIKINĖSE LĄSTELĖSE“

ĮGYVENDINIMAS

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09/3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

  • Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. rugsėjo 1 d.
  • Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. kovo 31 d.
  • Projekto vertė: 2 655,26 Eur (projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų).

Projekto santrauka: Šiuo metu navikų gydymui naudojamos dvi to paties vaisto - doksorubicino - formos: a) įprastinė, tirpi; b) inkapsuliuota į nanoliposomas. Nors liposominis doksorubicinas nėra daug brangesnis, nors jis įdiegtas į klininę praktiką jau labai seniai, jo efektyvumas yra menkesnis, nei įprastos vaisto formos. Šio vaisto ikiklinikiniai tyrimai rodė atvirkščius dėsningumus - liposominis vaistas buvo to paties efektyvumo su mažesniu pašaliniu poveikiu. Ši paradoksali situacija bus studento tyrimo objektas. preliminariai nustatyta, jog liposominis vaistas negali patekti į ląstelės vidų, jei ekspozicija yra trumpa - iki 30 min. Studento uždavinys bus stebėti vaisto patekimą į ląstelės vidų ir jo eliminaciją įvairiomis inkubacijos sąlygomis. Viduląstelinė vaisto lokalizacija ir eliminacija bus analizuojamos tėkmės citometrijos, konfokalinės mikroskopijos ir Ramano spektrometrijos pagalba

Projekto tikslas – Nustatyti optimalų liposominio doksorubicino ekspozicijos laiką ir sąlygas, kuriomis pasiekiamas maksimalus vaisto patekimas į navikinę ląstelę.

Projekto uždavinys – Palyginti tirpaus ir liposominio doksorubicino internalizacijos rodiklius keičiant ekspozicijos laiką ir analizuojant dalinai degradavusias vaisto formas.Atnaujinta 2021-09-24 12:59