Atgal

NVI vyko valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos

   Bir. 23, 2022

Birželio 22 d. (trečiadienį) vyko Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos. Per pratybas buvo vertinamas už civilinę saugą atsakingų institucijų pasirengimas vykdyti nustatytas funkcijas branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos Astravo atominėje elektrinėje atveju. Kaip įstaiga, privalanti užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų tiekimą nukentėjusiems, pratybose dalyvavo ir Nacionalinis vėžio institutas (NVI).

Pratybose dalyvavo NVI vadovas dr. E. Janulionis, NVI direktoriaus pavaduotojas klinikai prof. S. Cicėnas, pratybų koordinatorius vyr. specialistas R. Krivickas, Branduolinės medicinos skyriaus ir Branduolinės medicinos skyriaus terapijos poskyrio, Medicinos fizikos, Radiacinės saugos skyriaus, Infrastruktūros ir ūkio skyriaus, Vėžio informacijos ir komunikacijos skyriaus darbuotojai.

Per pratybas buvo mokomasi, kaip NVI turėtų priimti po branduolinio incidento atvežtus nukentėjusiuosius, įstaigoje veikė „švarus“ dozimetrijos postas. Buvo praktikuojamas deaktyvuotų pacientų ir darbuotojų išvykimas, radioaktyvių ir neradioaktyvių išnešamų daiktų dozimetrija ir kt. Per pratybas taip pat buvo mokomasi, kaip užtikrinti atvykstančiųjų GMP automobiliu pristatymą į dezaktyvacijos patalpas. Pratybose dalyvavo ir NVI studentė – statistė. Jai teko nukentėjusiosios per branduolinį incidentą vaidmuo.

Valstybinio lygio pratybose dalyvavo 1300 dalyvių: 450 savanorių statistų, 325 savivaldybių ir civilinės saugos sistemos darbuotojai, 571 savivaldybių ir ministerijų operacijų centrų narys. Pratybų užduočių įgyvendinimo veiksmai vyko 73 vietose. Daugiausia dėmesio buvo skiriama gyventojų evakavimui iš atominės elektrinės avarijos poveikio zonos, atliekant realius praktinius veiksmus: gyventojų surinkimą pirminiuose punktuose, tarpinį registravimą švarioje zonoje, užterštų gyventojų sanitarinį švarinimą ir gyventojų priėmimą kolektyvinės apsaugos statiniuose.

Atnaujinta 2022-06-23 13:59