• Titulinis
  • Skelbimai
  • VIEŠASIS NUOMOS KONKURSAS KAVOS IR UŽKANDŽIŲ PARDAVIMO APARATAMS ĮRENGTI
Atgal

VIEŠASIS NUOMOS KONKURSAS KAVOS IR UŽKANDŽIŲ PARDAVIMO APARATAMS ĮRENGTI

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI 

Nuomotojas: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), kodas 111959420, Vilnius, Santariškių g. 1, LT-08660.

Trumpas aprašymas: NVI numato viešojo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui išnuomoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, NVI patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomą turtą: 2 m2 patalpose, kurių indeksai: inv. Nr.1-1 (175,49 m2), esančiose pastate – ligoninėje, adresu Vilnius, Santariškių g. 1, kurio unikalus Nr. 1097-9008-2025, 1 (vienam) kavos pardavimo aparatui ir 1 (vienam) užkandžių pardavimo aparatui įrengti ir 4 m2 patalpose, kurių indeksai: inv. Nr. 2-1 (210,9 m2); inv. Nr. 4-3, (79,71 m2); inv. Nr. 6-2 (78,52 m2); inv. Nr. 8-3 (77,81 m2), esančiose pastate –  ligoninėje, adresu Vilnius, Santariškių g. 1, kurio unikalus Nr. 1097-9008-2014, 4 (keturiems) kavos pardavimo aparatams įrengti.

Pradinė mėnesio 1 (vieno) kv. m ploto nuomos kaina: 15,00 Eur be PVM (90,00 Eur be PVM per mėnesį  už 6 m2.), neapmokestinama PVM.

Pradinis įnašas: 270,00 Eur (be PVM), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437 iki paraiškos pateikimo.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2023-07-28 iki 2023-08-04 d. 9.00 val., Nacionaliniame vėžio institute, Vilnius, Santariškių g. 1, į dokumentų valdymo poskyrį, A20 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti 2023-07-24 nuo 7.00 val. iki 15.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Rytį Motiejūną, tel. (85) 2786725, el. p. rytis.motiejunas@nvi.lt.

Komisijos posėdis: Nacionalinis vėžio institutas, Vilnius, Santariškių g. 1. Mokslo tarybos salė. Posėdžio data ir laikas 2023-08-04 d. 9 val. 30 min.

Informacija teikiama: kontaktinis asmuo Renata Laučiuvienė, tel. (8 5) 2746464, el. p. renata.lauciuviene@nvi.lt.

NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS
Atnaujinta 2023-07-19 13:02