Atgal

SKELBIMAI

KVIETIMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI
 
Nuomotojas: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), kodas 111959420, Vilnius, Santariškių g. 1, LT-08660.
Trumpas aprašymas: Nacionalinis vėžio institutas (Santariškių g. 1, Vilnius, kodas 111959420) numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Instituto patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų – parkingų, esančių pastate adresu Vilnius, Krivių g. 5 (nekilnojamojo turo registre unikalūs numeriai – 4400-0617-9644:1757 ir 4400-0617-9711:1758) dalį, automobilių stovėjimui. Vykdomas antras viešas nuomos konkursas, pirmu viešu nuomos konkursu neišnuomojus visų planuojamų išnuomoti automobilių stovėjimo vietų. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 253,60 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1757  ir 241,74 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1758. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas vykdant antrą viešą nuomos konkursą – 101,44 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1757 (plane pažymėta nr.: 10,12,15,16) ir 117,92 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1758 (plane pažymėta nr: 17,20,21,26)
Pradinė mėnesio 1 (vieno) kv. m ploto nuomos kaina: 1,20 Eur be PVM, neapmokestinama PVM. 
Pradinis įnašas:  trijų mėnesių pradinis nuompinigių dydis be PVM, priklausomai nuo to į kokio ploto stovėjimo vietą/as konkurso dalyvis pretenduoja (į kurią stovėjimo vietų grupę/-es) (Stovėjimo ploto kv.m (25,36 arba 29,48)  x 1,20 x vietų skaičius x 3 (mėn), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437 iki paraiškos pateikimo.
Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2023-10-06 iki 2023-10-13 d.  9.00 val., Nacionaliniame vėžio institute, Vilnius, Santariškių g. 1, į dokumentų valdymo poskyrį, A20 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti 2023-10-02 nuo 12.00 val. iki 13.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Kazimir Savlan, mob. tel. +370 68877297, el. p. kazimieras.savlan@nvi.lt.
Komisijos posėdis: Nacionalinis vėžio institutas, Vilnius, Santariškių g. 1. Mokslo tarybos salė. Posėdžio data ir laikas 2023-10-13 d. 9 val. 30 min.
Informacija teikiama: kontaktinis asmuo Vilma Gudavičienė, tel. (8 5) 2786708, el. p. vilma.gudaviciene@nvi.lt, Vilnius, Santariškių g. 1.
Pastabos: visos viešojo nuomos konkurso sąlygos, reikalingi pateikti dokumentai, nuomos sutarties projektas ir patalpų planai yra paskelbti NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.
 
 
 
 
 


Atnaujinta 2023-09-29 09:21