Atgal

VIEŠASIS TURTO NUOMOS KONKURSAS

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), kodas 111959420, Vilnius, Santariškių g. 1, LT-08660.

Trumpas aprašymas: NVI numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Instituto patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų – parkingų, esančių pastate adresu Vilnius, Krivių g. 5 (nekilnojamojo turo registre unikalūs numeriai – 4400-0617-9644:1757 ir 4400-0617-9711:1758) dalį, automobilių stovėjimui. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 253,60 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1757 (plane pažymėta: 06,07,09,10,11,12,13,14,15,16) ir 241,74 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1758 (plane pažymėta nr: 17,18,20,21,22,23,24,26).

Pradinė mėnesio 1 (vieno) kv. m ploto nuomos kaina: 1,20 Eur be PVM, neapmokestinama PVM. 

Pradinis įnašas:  trijų mėnesių pradinis nuompinigių dydis be PVM, priklausomai nuo to į kokio ploto stovėjimo vietą/as konkurso dalyvis pretenduoja (į kurią stovėjimo vietų grupę/-es), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437 iki paraiškos pateikimo.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2023-08-11 iki 2023-08-18 d.  9.00 val., Nacionaliniame vėžio institute, Vilnius, Santariškių g. 1, į dokumentų valdymo poskyrį, A20 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti 2023-08-07 nuo 12.00 val. iki 15.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Rytį Motiejūną, mob. tel. +370 697 62108, el. p. rytis.motiejunas@nvi.lt.

Komisijos posėdis: Nacionalinis vėžio institutas, Vilnius, Santariškių g. 1. Mokslo tarybos salė. Posėdžio data ir laikas 2023-08-18 d. 9 val. 30 min.

Informacija teikiama: kontaktinis asmuo Renata Laučiuvienė, tel. (8 5) 274 6464, el. p. renata.lauciuviene@nvi.lt.

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

AIKŠTELIŲ PLANAI
Atnaujinta 2023-08-04 09:25