Infekcijų kontrolės skyrius

Nacionaliniu lygiu kasmet atlieka Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą, vykdo nuolatinę hospitalinių infekcijų priežiūrą Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriuje, vykdo nuolatinę operacinių žaizdų infekcijų priežiūros stebėseną bei teikia duomenis Hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą koordinuojančiai įstaigai.  

Pagal NVI pacientų klinikinės medžiagos mikrobiologinių tyrimų duomenis  vykdo nuolatinę HI epidemiologinę priežiūrą, analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, atlieka atsparių antibiotikams mikroorganizmų paplitimo stebėseną bei pateikia apibendrintus duomenis padaliniams. Nustato ir tiria hospitalinių infekcijų protrūkius, nagrinėja infekcijų atsiradimo ir plitimo priežastis, organizuoja protrūkio lokalizavimo ir likvidavimo priemones.

Vykdo vidinius mokymus bei nuolat konsultuoja NVI personalą hospitalinių infekcijų profilaktikos klausimais. Rengia įstaigos hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę reglamentuojančius dokumentus, procedūras, koordinuoja jų įgyvendinimą. Vertina padalinių higienos būklę bei siūlo priemones, mažinančias hospitalinių infekcijų riziką pacientams ir personalui.

Vykdo ekspertinę veiklą parenkant tinkamus odos antiseptikus, dezinfekcijos medžiagas, sterilizacijos procesų kontrolės priemones. Dalyvauja svarstant naujų ir rekonstruojamų patalpų projektus, planuojant naujų instrumentų, aparatūros, įrangos ir kitų medicininių gaminių įsigijimą. Koordinuoja medicininių atliekų ir skalbinių tvarkymo priežiūrą.

Skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvauja pedagoginėje veikloje – vadovauja su HI valdymu susijusioms sveikatos priežiūros specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kompetencijų suteikiančioms programoms, veda praktinius bei teorinius užsiėmimus Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose.Atnaujinta 2018-04-26 14:08


Svarbu žinoti: