Sterilizacinė

Šiuolaikinėje medicinoje instrumentų, tvarsliavos ir kitų medicinos priemonių dezinfekcija bei sterilizacija yra labai svarbi ir neatsiejama diagnostinio-gydomojo proceso dalis, glaudžiai susijusi su teikiamų paslaugų kokybe, pacientų ir medicinos personalo sveikatos saugumu. Sterilizacinei tenka ypatingas vaidmuo, užtikrinant instrumentų bei medicinos priemonių švarumą, sterilumą ir šių procesų kontrolę.

2009 m. NVI pradėjo dirbti nauja Centralizuota sterilizacinė, kurioje dirbama modernia įranga, atitinkančia ES standartus ir reikalavimus. Sterilizacinėje įrengtos dvi automatinės instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos, vienas dvipusis frakcionuoto vakuumo garų sterilizatorius bei vienas žemos temperatūros frakcionuoto vakuumo garų ir garų formaldehido sterilizatorius. 2017 m. įsigytas instrumentų valymo garais įrenginys „ELMA STEAM 8MED“, skirtas medicininių instrumentų pirminiam valymui garais, kad būtų išvengta žalos ypač jautriems tuščiaviduriams laparoskopiniams instrumentams bei kitiems medicininiams prietaisams.

Sterilizacinėje atliekama medicininių prietaisų dezinfekcija, plovimas ir sterilizacija. Panaudoti po operacijų ir procedūrų instrumentai plaunami automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose, tai užtikrina gerą rezultatą ir saugų darbą. Švarūs medicininiai instrumentai rūšiuojami, pakuojami sterilizuoti pagal skyrių paruoštus specialius aprašus. Sterilizuojama pasirinkus atitinkamą režimą. Sterilizuojami paketai registruojami ir žymimi, vykdoma nuolatinė sterilizacijos proceso kontrolė, kuri užtikrina tinkamą sterilizacijos kokybę, saugų ligonio aptarnavimą ir infekcijų išvengimą.

Sterilizacinės vyresnioji slaugos administratorė – Danguolė Navikienė

Sterilizacinėje  dirba 11 darbuotojų: 1 bendrosios praktikos slaugytoja, 2 slaugytojos padėjėjos, 3 medicininių autoklavų aparatininkės, 4 pagalbiniai darbuotojai ir 1 dezinfekuotoja.Atnaujinta 2018-05-03 11:01