Skydliaukės vėžys

Prieš pradėdamas gydyti, gydytojas pacientą supažindina su gydymo galimybėmis ir jo tikslais. Pacientas paprašomas užpildyti ir pasirašyti sutikimo gydytis lapą. Joks gydymas negali būti pradėtas be paciento sutikimo. Prieš užpildant sutikimo gydytis lapą, sergančiajam suteikiama visa informacija apie:

- siūlomą gydymo būdą bei jo apimtį
- numatomo gydymo privalumus bei trūkumu
- kitas gydymo galimybes
- gydymo riziką bei šalutinius poveikius

Pateikiame patarimų, kurie gali praversti ruošiantis pokalbiui su gydytoju:

- Pasiimkite su savimi šeimos narį ar draugą. Vėliau su juo galėsite aptarti pokalbį ir įsitikinti, kad viską teisingai supratote; Jūsų palydovas gali padėti prisiminti pamirštas detales arba už Jus paklausti gydytojo to, ko pats nesiryžtate;
- Papasakokite gydytojui, kas labiausiai neduoda ramybės;
- Dažnai pacientai, kurie gydomi nuo vėžio, turi apriboti savo fizinę veiklą, kartais trumpam, kartais ir ilgesniam laikui. Aptarkite tai su gydančiu gydytoju.
- Nebijokite paprašyti pakartoti arba paaiškinti tai, ko nesupratote;
- Jei pasirodys, kad neužtenka laiko visiems klausimams arba paaiš­kinimų tiek daug, jog sunku susigaudyti, pravartu po kelių dienų vėl ateiti.

Dažnai naudinga susidaryti klausimų sąrašą:
- Koks man vėžys (kur jo židinys, ar liga išplitusi)?
- Ar reikės kitų tyrimų (kokių, kodėl jie reikalingi, ko gydyto­jas iš jų tikisi)?
- Koks gydymas gali būti skirtas, kokie šio gydymo metodo privalumai ir trūkumai?
- Kokia yra gydymo rizika?
- Kiek užtruks gydymas, kaip aš jausiuos gydymo metu ir po jo?
- Kaip turėsiu elgtis gydymo metu?
- Ar pasibaigus gydymui reikės ko nors saugotis ar ypatingai prisižiūrėti?
- Ko galiu tikėtis iš gydymo, kokia yra galimybė pasveikti?
- Kokios papildomos gydymo išlaidos, kurių nekompensuos ligonių kasos?
- Kas man bus, jei nesigydysiu?
- Ar galėsiu grįžti į darbą?

Kartais sunku konkrečiais klausimais išreikšti baimę, susirūpinimą, nerimą ir viltį. Labai naudinga savo jausmus bei gydytojo paaiškinimus, gydymo procedūras ir tyrimus aprašyti dienoraštyje. Tai padės neprarasti savitvardos.

Kai kurie žmonės pasijunta tvirčiau, jei išklauso kito mediko nuomonę apie gydymą. Dažniausiai gydytojai maloniai sutinka, kad kreiptumėtės į kitą specialistą dėl antros nuomonės.


Atnaujinta 2018-03-15 08:04