Chemoterapijos skyrius su dienos stacionaru

Skyriui vadovauja
gyd. onkologė chemoterapeutė
doc. dr. Birutė Brasiūnienė

 


El. paštas birute.brasiunienenvi.lt
323 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)


dr. Lina Daukantienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel.: +370 5 278 6709
El. paštas lina.daukantienenvi.lt
325 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

dr. Jolita Asadauskienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 624 94853
El. paštas jolita.asadauskienenvi.lt
341 kab. (darbo laikas: 7:00 – 14:36)

dr. Edita Baltruškevičienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 278 6784
El. paštas edita.baltruskevicienenvi.lt
339 kab. (darbo laikas: antradienis, ketvirtadienis, penktadienis 7:00 – 14:00)

dr. Nadežda Lachej
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 278 6769
El. paštas nadezda.lachejnvi.lt
440 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Monika Drobnienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 274 6400
El. paštas monika.drobnienenvi.lt
340 kab. (darbo laikas: antradienis, trečiadienis, penktadienis 7:30 – 14:00)

Laura Norkienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 274 6475
El. paštas laura.norkienenvi.lt
326 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Audronė Cicėnienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 278 6782
El. paštas: audrone.cicenienenvi.lt
327 kab. (darbo laikas: pirmadienis, antradienis, trečiadienis ketvirtadienis- 7:30 – 14:35)

dr. Vincas Urbonas
Gyd. onkologas chemoterapeutas
Tel. +370 5 219 0963
El. paštas vincas.urbonasnvi.lt
308 kab. (darbo laikas:  pirmadienis, antradienis - 9:00 – 13:45)

Vytautas Brasiūnas
Gyd. onkologas chemoterapeutas
Tel. +370 5 278 6767
El. paštas vytautas.brasiunasnvi.lt
307 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Marija Skučienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 278 6769
El. paštas marija.skucienenvi.lt
440 kab. (darbo laikas: 7:30 – 13:12)

Daiva Andzevičienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 274 6477
El. paštas daiva.andzevicienenvi.lt
306 kab. (darbo laikas: 7:00 – 14:36)

Giedrė Anglickienė
Gyd. onkologė chemoterapeutė
Tel. +370 5 278 6715
El. paštas giedre.anglickienenvi.lt
342 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Leonid Gatijatullin
Gyd. onkologas chemoterapeutas
Tel. +370 5 278 6720
El. paštas leonid.gatijatullinnvi.lt
305 kab. (darbo laikas: 7:30 – 13:12)

Dr. Marius Strioga
Gyd. onkologas chemoterapeutas
Tel. +370 5 278 6808
El. paštas marius.strioganvi.lt
337 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Vaida Gedvilaitė
Gydytoja pulmonologė
Tel. +370 5 219 0963
El. paštas vaida.gedvilaitenvi.lt
308  kab. (darbo laikas: 9:00 – 10:54)

Zina Radzevičienė
Skyriaus vyresnioji slaugos administratorė
Tel. +370 5 274 6402
El. paštas zina.radzevicienenvi.lt
302 kab. (darbo laikas: 7:00 – 14:36)

Severija Pajėdienė
Gydytoja rezidentė
Tel. +370 5 278 6776
El. paštas severija.pajedienenvi.lt
441 kab. (vaiko priežiūros atostogose)

Rūta Razvadovskė
Gydytoja rezidentė
Tel. +370 5 278 6776
El. paštas ruta.razvadovskenvi.lt
441 kab. (iki 2025 m. 05 mėn. vaiko priežiūros atostogose)

Milda Šablauskienė 
Gydytoja rezidentė
Tel. +370 5 219 0940
El. paštas milda.sablauskienenvi.lt
303 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Valentinas Kūgis
Gydytojas rezidentas
Tel. +370 5 278 6776
441 kab.

Augustina Zaveriuchaitė
Budinti gydytoja – medicinos gydytoja
Tel. +370 5 278 6812
El. paštas augustina.zaveriuchaitenvi.lt
(ateina tik budėjimams)

Dina Trainavičiūtė-Janavičienė
Vyriausioji koordinatorė (darbo koordinavimui dienos stacionare)​, klinikinių duomenų kodavimo DRG sistemoje specialistė, klinikinių tyrimų koordinatorė
Tel. +370 5278 6819
El. paštas dina.janavicienenvi.lt
328 kab. (darbo laikas: 7:30 – 15:06)

Audronė Darulienė
Administratorė
Tel. +370 5 274 6404
El. paštas audrone.darulienenvi.lt
322 kab. (darbo laikas: 7:30 – 16:00)

 Atnaujinta 2024-04-15 14:13