Išorinės spindulinės terapijos skyrius

Asta Žilevičienė
Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas
gydytojas onkologė radioterapeutė

Tel. (8 5) 278 6779
El. paštas asta.zilevicienenvi.lt 
146 kab.

Violeta Nevulis-Obuchovska
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. (8 5) 274 6471 
El. paštas violeta.nevulisnvi.lt
143 kab.

Daiva Sendiulienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. (8 5) 274 6468
El. paštas daiva.sendiulienenvi.lt
143 kab.

Kristina Slidevska
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. (8 5) 274 6454
El. paštas kristina.slidevskanvi.lt
143 kab.

Rita Steponavičienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. (8 5) 274 6453
El. paštas rita.steponavicienenvi.lt
140 kab.

Vita Žeromskienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. (8 5) 274 6457
El. paštas vita.zeromskienenvi.lt
155 kab.

Aurelija Gervinskienė
Vyresnioji radiologijos technologė
Tel. (8 5) 278 6779
El. paštas aurelija.gervinskienenvi.lt
144 kab.

Brigita Šimkienė
Administratorė
Tel. (8 5) 278 6779
El. paštas brigita.simkienenvi.lt
145 kab.

Elena Burokaitė – Paulauskė
Medicinos registratorė 
Tel. (8 5) 278 6771
El. paštas elena.burokaitenvi.lt
150 kab.Atnaujinta 2022-05-06 10:11