Išorinės spindulinės terapijos skyrius

Asta Žilevičienė
Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas
gydytojas onkologė radioterapeutė

Tel. +370 5 278 6779
El. paštas asta.zilevicienenvi.lt 
146 kab.

Violeta Nevulis-Obuchovska
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. +370 5 274 6471 
El. paštas violeta.nevulisnvi.lt
143 kab.

Daiva Sendiulienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. +370 5 274 6468
El. paštas daiva.sendiulienenvi.lt
143 kab.

Kristina Slidevska
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. +370 5 274 6454
El. paštas kristina.slidevskanvi.lt
143 kab.

Rita Steponavičienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. +370 5 274 6453
El. paštas rita.steponavicienenvi.lt
140 kab.

Vita Žeromskienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė
Tel. +370 5 274 6457
El. paštas vita.zeromskienenvi.lt
155 kab.

Aurelija Gervinskienė
Vyresnioji radiologijos technologė
Tel. +370 5 278 6779
El. paštas aurelija.gervinskienenvi.lt
144 kab.

Brigita Šimkienė
Administratorė
Tel. +370 5 278 6779
El. paštas brigita.simkienenvi.lt
145 kab.

Elena Burokaitė – Paulauskė
Medicinos registratorė 
Tel. +370 5 278 6771
El. paštas elena.burokaitenvi.lt
150 kab.



Atnaujinta 2024-02-29 21:30