Medicinos fizikos skyrius

dr. Jonas Venius  

Skyriaus vedėjas (vyresnysis medicinos fizikas) 
Tel. (8 5) 219 0970
El. paštas jonas.veniusnvi.lt 
4 blokas, 114 kab.


Kęstutis Akelaitis 
Medicinos fizikas 
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas kestutis.akelaitisnvi.lt 
5 blokas, 027 kab. 

Marijus Astrauskas 
Medicinos fizikas
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas marijus.astrauskasnvi.lt
5 blokas, 027 kab.

Marius Burkanas 
Medicinos fizikas
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas marius.burkanasnvi.lt
4 blokas, 110 kab.

Aleksandras Cicinas 
Medicinos fizikas
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas aleksandras.cicinasnvi.lt
5 blokas, 027 kab.

Eimantas Mažeika 
Medicinos fizikas
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas eimantas.mazeikanvi.lt
5 blokas, 110 kab.

Griškevičius Romualdas
Medicinos fizikas
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas romualdas.griskeviciusnvi.lt
4 blokas, 110 kab.

Lukoševičienė Gitana
Medicinos fizikė
Tel. (8 5) 278 6452
El. paštas gitana.lukosevicienenvi.lt
4 blokas, 109 kab.

Maciusovič Mažena
Medicinos fizikė
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas mazena.maciusovicnvi.lt
5 blokas, 027 kab.

Markevičienė Ieva
Medicinos fizikas
Tel. (8 5) 278 6452
El. paštas ieva.markevicienenvi.lt
4 blokas, 109 kab.

Šlėktaitė-Kišonė Akvilė
Medicinos fizikė
Tel. (8 5) 278 6803
El. paštas akvile.slektaitenvi.lt
5 blokas, 027 kab.

Repečkienė Žibutė
Radiologijos technologė
Tel. (8 5) 278 6452
El. paštas zibute.repeckienenvi.lt
4 blokas, 109 kab.

Medicininės technikos priežiūros poskyris

Jonas Marcinkevičius 
Poskyrio vedėjas 
Tel. (8 5) 219 0971
El. paštas jonas.marcinkeviciusnvi.lt 
2 kab. 

Agnė Gineitytė
Vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 278 6726
El. paštas agne.gineitytenvi.lt

 Atnaujinta 2022-01-25 08:34


Svarbu žinoti: