Medicinos fizikos skyrius

Skyriaus praktinė, mokslinė ir pedagoginė veikla.

Darbuotojai sudaro individualius pacientų dozimetrinius išorinio spindulinio gydymo ar brachiterapijos planus, atlieka gydymo planų, pacientų duomenų ir gydymo parametrų verifikaciją.

Atliekami naujos spindulinio gydymo, radiologinės diagnostinės aparatūros bei programinės įrangos priėmimo testai bei šios įrangos paruošimo naudoti klinikoje matavimai, duomenų apdorojimas ir paruošimas.

Įdiegiant naujas radioterapijos metodikas, centro darbuotojai atlieka jų radiobiologinę ir technologinę ekspertizę.

Siekiant užtikrinti kokybišką ligų diagnostiką bei pacientų gydymą atliekami reguliarūs aparatūros tikrinimo testai bei individualių gydymo planų tikrinimai.

Darbuotojai atlieka mokslinius darbus ir vykdo programas savo institucijos, Lietuvos ir tarptautiniu lygiu. Vykdoma valstybinė mokslo programa „Atominė energetika ir aplinka“ bei tarptautiniai EURAQA ir EROPAQ (radioterapijos kokybės užtikrinimo) PSO/TATENA bei Leonardo da Vinci MEDPHYSTRAIN projektai.

 Atnaujinta 2018-03-15 13:11