Brachiterapijos skyrius

Skyriaus mokslinės veiklos kryptys: algoritmų, leidžiančių kuo efektyviau gydyti prostatos vėžį  diegimas, ieškojimas būdų, kurie leistų realizuoti reikiamą jonizuojančiosios spinduliuotėsdozę apsaugant nuo jos poveikio kritinius organus.Atnaujinta 2018-02-28 11:04