Atgal

Onkoginekologijos skyrius

2019-07-25

Reiškiu labai didelę padėką NVI Onkoginekologijos skyriaus darbuotojams:

Med.seselėms, slaugytojams, kitam aptarnaujančiam personalui, o ypač dėkingas skyriaus vedėjai p. R. Čiurlienei, gydantiems gydytojams p. E. Druliai ir p. T. Razumui už jų aukštą profesionalumą, už jų nuoširdumą, jautrią širdį, už atsidavimą darbui, už gerus ir palaikančius žodžius gydant mano mylimą žmoną Janiną Gulbinovič.

Daugiau tokių gydytojų ir med. personalo JŪSŲ kolektyvui.

Linkiu visiems sekmės.

Ačiū,Ačiū,Ačiū.

Ilgametis Verkių seniūnas Vaclav Gulbinovič.    

**********

 Atnaujinta 2021-01-15 15:00


Svarbu žinoti: