Išorinės spindulinės terapijos skyrius

Pranešimai

Rita Steponavičienė:

  • A Pilot Study of Safer Radiation Dosage to the Heart and Its Subregions. Medicina (Kaunas).; 57(4):320. doi: 10.3390/medicina57040320. PMID: 33807209; PMCID: PMC8065397. 2021 Mar 31

Darius Norkus:

  • Abstracts Selected for 2018 Best of ASTRO
  • Preoperative Radiation Therapy with a Simultaneous Integrated Boost Compared to Chemoradiotherapy for cT3-4 Rectal Cancer: A Multicentric Randomized Study
  • B. Engels 1 , A. De Paoli 2 , E. Delmastro 3 , F. Munoz 4 , S. Vagge 5 , D. Norkus 6 , H. Everaert 7 , G. Tabaro 2 , E. Garibaldi 3 , U. Ricardi 4 , E. Borsatti 2 , P. Gabriele 3 , G. Boz 2 , E. Dubaere 1 , M. Mahe 8 , T. Gevaert 1, and M. De Ridder 1

Daiva Sendiulienė:

  • “Pediatric Radiotherapy”  Yong Nopho sesijoje, Vilnius. 2018-06-05

Violeta Nevulis-Obuchovska:

  • “Interstitial brachytherapy in gynaecological cancers. Experience of NCI”., “1-oji Baltijos šalių onkoginekologijos konferencija, Vilnius. 2018-11-09.
  • “Intraudininė brachiterapija onkoginekologijoje. 1 metų patirtis. NVI trečiadieninis mokslininkų susirinkimas. 2018 07-11.


Atnaujinta 2021-12-21 12:48