Medicinos fizikos skyrius

Skyriaus mokslininkai 2017 m. publikavo 4 straipsnius moksliniuose leidiniuose, parengė 2 žodinius ir 1 stendinį pranešimus mokslinėse konferencijose, dr. Jonas Venius yra žurnalo “Lithuanian Journal of Physics” recenzentas.

Nuo 2004 iki 2012 metų išspausdinta daugiau nei 10 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslinuose leidiniuose, parengta daugiau nei 25 žodinių ir stendinių pranešimų, skaitytų Lietuvoje ir užsienyje vykusiose mokslinėse konferencijose.

 Apie medicinos fiziką populiariai

Apie šiuolaikinius spindulinės terapijos aparatus 

 Atnaujinta 2018-11-08 14:59