Medicinos fizikos skyrius

Svarbiausios publikacijos žurnaluose, įrašytuose į mokslinės informacijos instituto (Web of Science Clarivate Analytics) sąrašą:

2019

 1. Mirsanaye K, Golaraei A, Habach F, Žurauskas E, Venius J, Rotomskis R, Barzda V. Polar organization of collagen in human cardiac tissue revealed with polarimetric second-harmonic generation microscopy. Biomedical Optics Express. 2019; 10(10): 5025–5030. https://doi.org/10.1364/BOE.10.005025 IF-3,910

2018

 1. Kišonas J, Venius J, Sevriukova O, Grybauskas M, Guogyte K, Burneckis A, Rotomskis R. Application of reflectance confocal microscopy for early diagnosis of radiation-induced acute dermatitis in radiosensitive patient: case study. Radiat Prot Dosimetry. 2018 Dec 1;182(1):93-97. doi: 10.1093/rpd/ncy135. (IF=0,82).
 2. Neverauskiene A, Maciusovic M, Burkanas M, Griciene B, Petkevicius L, Zaleckas L, Tamosiunas A, Venius J. Image based simulation of the low dose computed tomography images suggests 13 mAs 120 kV suitability for non-syndromic craniosynostosis diagnosis without iterative reconstruction algorithms. Eur J Radiol. 2018 Aug;105:168-174. doi: 10.1016/j.ejrad.2018.06.005. Epub 2018 Jun 12. (IF=2,843).

KITOS PUBLIKACIJOS:

 1. Maciusovič M, Griškevičius R, Markevičienė I, Burkanas M, Venius J. Kompiuterinės tomografijos tyrimo metu gaunamos apšvitos optimizavimo metodai. Onkologija: žurnalo "Internistas" priedas. 2018 m. Nr. 1(22): 26-30.
 2. Griškevičius R, Astrauskas M, Akelaitis K, Markevičienė I, Venius J. Spindulinės terapijos dozimetrinių planų, sukurtų pasitelkiant automatizuotą dirbtinio intelekto optimizavimo metodą, kokybės įvertinimas. Onkologija: žurnalo "Internistas" priedas. 2018 m. Nr. 2(23):64-66.
 3. Kišonas J, Rotomskis R. Burneckis A, Venius J. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikiems audiniams tyrimai konfokaline atspindžio mikroskopija: literatūros apžvalga. Sveikatos mokslai. 2018 m. Nr. 6. 124-130.

Skaityti pranešimai konferencijose:

 1. Osipovič L, Šimėnas M, Burkanas M, Venius J, Banys J. EPR Probing Of Irradiated Dimethylammonium Zinc Formate [(CH3)2NH2][ZN(HCOO)3] Hybrid Framework. 61st International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. March 20-23, 2018. Vilnius, Lithuania (žodinis pranešimas).
 2. Neverauskiene A, Maciusovic M, Burkanas M, Venius J. Low dose CT simulation for non-syndromic craniosynostosis diagnosis. The 4th Scottish Biomedical Postdoctoral Researcher Conference. June 1, 2018. Edinburgh, Scotland (stendinis pranešimas).
 3. Neverauskiene A, Astrauskas M, Burkanas M, Venius J. Optimisation of low dose CT protocol for postreduction control of developmental dysplasia of the hip. The 4th Scottish Biomedical Postdoctoral Researcher Conference. June 1, 2018. Edinburgh, Scotland (stendinis pranešimas).
 4. Venius J, Burkanas M, Tatarunas V. Point-of-Care technique for antiplatelet drug individualization: towards safe and effective treatment. Life Sciences Baltics. September 26-27, 2018, Vilnius, Lithuania (stendinis pranešimas).
 5. Neverauskiene A, Griciene B, Bareike M, Venius J, Maciusovic M, Tamosiunas A.E. The retrospective analysis of exposure from pediatric CT examinations. 7th Baltic Congress of Radiology. 4-6 October, 2018. Kaunas, Lithuania (žodinis pranešimas).

Skyriaus mokslininkai 2017 m. publikavo 4 straipsnius moksliniuose leidiniuose, parengė 2 žodinius ir 1 stendinį pranešimus mokslinėse konferencijose, dr. Jonas Venius yra žurnalo “Lithuanian Journal of Physics” recenzentas.

Nuo 2004 iki 2012 metų išspausdinta daugiau nei 10 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose, parengta daugiau nei 25 žodinių ir stendinių pranešimų, skaitytų Lietuvoje ir užsienyje vykusiose mokslinėse konferencijose.

 Apie medicinos fiziką populiariai

Apie šiuolaikinius spindulinės terapijos aparatus  (žiūrėti nuo 53-ios minutės)

 Atnaujinta 2023-01-18 11:19