Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius

Skyriui vadovauja
abdominalinės chirurgijos  gydytojas
dr. (HP) Eugenijus Stratilatovas

Skyriaus vedėjas 
Tel. +370 5 278 6747​
El. paštas eugenijus.stratilatovasnvi.lt
721 kab.

 


Slaugytojų postas
Tel. +370 5 278 6754
Tel. +370 5 274 6430
7 aukštas

dr. Audrius Dulskas
Gydytojas chirurgas
Tel. +370 5 219 0947
El. paštas audrius.dulskasnvi.lt
738 kab.

Justas Kuliavas
Gydytojas chirurgas
Tel. +370 5 219 0948
El. paštas justas.kuliavasnvi.lt
742 kab.

Kastytis Pauža
Gydytojas chirurgas
Tel. +370 5 274 6428
El. paštas kastytis.pauzanvi.lt
707 kab.

dr. Rimantas Baušys
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (+370 585) 274 6428
El. paštas rimantas.bausysnvi.lt
707 kab.

dr. Augustinas Baušys
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. +370 5 278 6755
El. paštas augustinas.bausysnvi.lt
706 kab.

Alfredas Kilius
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. +370 5 219 0947
El. paštas alfredas.kiliusnvi.lt
738 kab.

dr. Giedrė Rudinskaitė-Delopoulos
Abdominalinės chirurgijos gydytoja
Tel. +370 5 278 6755
El. paštas giedre.rudinskaitenvi.lt
706 kab.

Andrej Aleinikov
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. +370 5 219 0948
El. paštas andrej.aleinikovnvi.lt
742 kab.

Genė Puodžiūnienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. +370 5 278 6753
El. paštas gene.puodziunienenvi.lt
702 kab.

Jovita Valikonytė-Grabauskienė
Administratorė
Tel. +370 5 274 6429
El. paštas jovita.valikonyte-grabauskienenvi.lt
739 kab.Atnaujinta 2024-02-29 21:11