Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius

Skyriui vadovauja
abdominalinės chirurgijos  gydytojas
dr. (HP) Eugenijus Stratilatovas

Skyriaus vedėjas 
Tel. (8 5) 278 6747​
El. paštas eugenijus.stratilatovasnvi.lt
721 kab.

 


Slaugytojų postas
Tel. (85) 278 6754
Tel. (85) 274 6430
7 aukštas

dr. Audrius Dulskas
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 219 0947
El. paštas audrius.dulskasnvi.lt
738 kab.

Justas Kuliavas
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 219 0948
El. paštas justas.kuliavasnvi.lt
742 kab.

Kastytis Pauža
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 274 6428
El. paštas kastytis.pauzanvi.lt
707 kab.

dr. Rimantas Baušys
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (85) 274 6428
El. paštas rimantas.bausysnvi.lt
707 kab.

dr. Augustinas Baušys
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (85) 278 6755
El. paštas augustinas.bausysnvi.lt
706 kab.

Alfredas Kilius
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (85) 219 0947
El. paštas alfredas.kiliusnvi.lt
738 kab.

dr. Giedrė Rudinskaitė-Delopoulos
Abdominalinės chirurgijos gydytoja
Tel. (85) 278 6755
El. paštas giedre.rudinskaitenvi.lt
706 kab.

Andrej Aleinikov
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (85) 219 0948
El. paštas andrej.aleinikovnvi.lt
742 kab.

Genė Puodžiūnienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. (85) 278 6753
El. paštas gene.puodziunienenvi.lt
702 kab.

Jovita Valikonytė-Grabauskienė
Administratorė
Tel. (85) 274 6429
El. paštas jovita.valikonyte-grabauskienenvi.lt
739 kab.Atnaujinta 2023-01-18 09:51