Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius

Skyriui vadovauja
abdominalinės chirurgijos  gydytojas
dr. (HP) Eugenijus Stratilatovas

Skyriaus vedėjas 
Tel. (8 5) 278 6747​
El. paštas eugenijus.stratilatovasnvi.lt
721 kab.

 


Slaugytojų postas
Tel. (85) 278 6754
7 aukštas

dr. Audrius Dulskas
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 278 6754
El. paštas audrius.dulskasnvi.lt
738 kab.

Justas Kuliavas
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 278 6754
El. paštas justas.kuliavasnvi.lt
742 kab.

Romualdas Maskelis
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 278 6804
804 kab.

Kastytis Pauža
Gydytojas chirurgas
Tel. (85) 278 6755
El. paštas kastytis.pauzanvi.lt
707 kab.

Rimantas Baušys
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (85) 278 6755
El. paštas rimantas.bausysnvi.lt
707 kab.

Alfredas Kilius
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Tel. (85) 278 6754
El. paštas alfredas.kiliusnvi.lt
738 kab.

dr. Giedrė Rudinskaitė-Delopoulos
Abdominalinės chirurgijos gydytoja
Tel. (85) 278 6755
El. paštas giedre.rudinskaitenvi.lt
706 kab.

Genė Puodžiūnienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. (85) 278 6753
El. paštas gene.puodziunienenvi.lt
702 kab.

Jovita Valikonytė-Grabauskienė
Administratorė
Tel. (85) 278 6747
El. paštas jovita.valikonyte-grabauskienenvi.lt
739 kab.Atnaujinta 2019-11-05 10:28