Konsultacinės poliklinikos skyrius

dr. Arūnas Kulboka 

Skyriaus vedėjas (gydytojas) 

Tel. (8 5) 278 6710
El. paštas arunas.kulbokanvi.lt
12 kab. (I-V 7:30-14:00)


Marina Kalašnikova - Volček
Vyresniosios slaugos administratorė
Tel. (8 5) 278 6713
El. paštas marina.kalasnikovanvi.lt
12A kab. (I-V 7:00-14:30)

Jovita Ulčickaitė
Vyriausioji koordinatorė
Tel. (8 5) 274 6463
El. paštas jovita.ulcickaitenvi.lt
15 kab. (I-V 7:30-16:00)

dr. Rasa Vansevičiūtė-Petkevičienė
Gydytoja akušerė ginekologė 
Tel. (8 5) 219 0939
El. paštas rasa.vanseviciutenvi.lt
1 kab. ir 14 kab. (pacientų priėmimas: II- 7:30-15.30; IV – 9:30-15:30) 

Jurgita Sakalienė
Gydytoja akušerė ginekologė 
Tel. (8 5) 219 0939
El. paštas jurgita.sakalienenvi.lt
1 kab.(pacientų priėmimas: I ir III ir V- 7:30-14:00; IV – 7:30 – 12:00)

Arvydas Zykus
Gydytojas urologas
Tel. (8 5) 274 6438
El. paštas arvydas.zykusnvi.lt
2 kab. (pacientų priėmimas: penktadieniais 8:40 – 14:10)

Aušvydas Patašius 
Gydytojas urologas
Tel. (8 5) 274 6438
El. paštas ausvydas.patasiusnvi.lt
2 kab. (III nuo 13:00-14:20)

Irina Mackevičienė
Gydytoja otorinolaringologė
Tel. (8 5) 274 6439
El. paštas irina.mackevicienenvi.lt
3 kab. (I ir III 10:00-16:00, II, IV, V – 7:40-13:00)

Rotuojantys gydytojai otorinolaringologai
Gydytojai keičiasi
Tel. (8 5) 274 6439
3 kab. 

Aidas Kareiva
Gydytojas anesteziologas reanimatologas (invazinis skausmo malšinimas)
Tel. (8 5) 274 6440
4 kab. (tik penktadieniais)

Janina Buterlevičiūtė
Vidaus ligų gydytojas (paliatyvi terapija)
Tel. (8 5) 274 6440
El. paštas janina.buterleviciutenvi.lt
4 kab., R-7 kab. (I-V  – 12:00-13:00)

Kristina Slidevska
Gydytoja onkologė radioterapeutė (paliatyvi terapija)
Tel. (8 5) 274 6440
El. paštas kristina.slidevskanvi.lt   
4 kab., R-7 kab. (I-V – 8:00-10:00)

Justas Kuliavas
Gydytojas chirurgas
Tel. (8 5) 278 6714
El. paštas justas.kuliavasnvi.lt
6 kab. (pacientus priėmima tik penktadieniais)

dr. Audrius Dulskas
Gydytojas chirurgas(pilvo organų patologija)
Tel. (8 5) 278 6714
El. paštas audrius.dulskasnvi.lt
6 kab. (pacientus priėmima tik penktadieniais)

Egidijus Sangaila
Gydytojai pilvo chirurgai
Tel. (8 5) 278 6714
El. paštas egidijus.sangailanvi.lt
6 kab. (I-IV  – nuo 7:40-14:00)

Rotuojantis gydytojas onkologas radioterapeutas:
Gydytojai keičiasi IV-V pacientų priėmimas 8:00-13:00)
7 bab. Tel. (8 5) 219 0965

Poliklinikos MDK dėl paliatyvaus gydymo
Gydytojai keičiasi IV-V  – 7:40-10:00
Tel. (8 (8 5) 219 0965
7 kab. (I-V nuo 11:30)

Inga Kildušienė
Gyd. gastroenterologė
Tel. (8 5) 219 0965
El. paštas inga.kildusienenvi.lt
7 kab. (II ir III  – 15:00-16:30)

Olga Liaugaudienė
Gydytoja genetikė
Tel. (8 5) 278 6712
El. paštas olga.liaugaudienenvi.lt
R-8 kab. (III-V pacientų priėmimas 9:00-13:30)

Kęstutis Barštys
Gydytojas chirurgas 
Tel. (8 5) 278 6740
El.paštas: kestutis.barstysnvi.lt
9 odos ligų kab. (I-V pacientų priėmimas 10:00-13:30 (I- operacinė))

Šarūnė Liukpetrytė - Kuosienė
Gydytojas onkologas radioterapeutas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 278 6716
El.paštas sarune.liukpetrytenvi.lt
10 kab.  (I ir II  – nuo 14:00-15:45)

Saulius Žilys
Gydytojas urologas 
Tel. (8 5) 278 6716
El.paštas saulius.zilysnvi.lt
10 kab. (II-V pacientų priėmimas 7:30 -13:00)

Algimantas Sruogis
Gydytojas urologas 
Tel. (8 5) 278 6716
El.paštas: algimantas.sruogisnvi.lt
10 kab. ( pacientų priėmimas 8:30 -13:30 – tik pirmadieniais)

Ernestas Šileika
Gydytojas onkologas radioterapeutas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 278 6716
El.paštas ernestas.šileikanvi.lt
10 kab.  (III ir IV  – nuo 14:00-15:45)

Gintaras Byčius
Gydytojas chirurgas 
Tel. (8 5) 274 6445
El. paštas gintaras.byciusnvi.lt
11 odos ligų  kab. (I-V – 7:30-13:50 (II  - operacinė))  

Leonid Gatijatullin
Gydytojas chemoterapeutas  (paliatyvi terapija)
Tel. (8 5) 278 6715
El. paštas:  leonid.gatijatullinnvi.lt
14 kab. (II-IV - 9:00-13:00)

Algė Leveckytė
Gydytoja chirurgė (dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 274 6476
El. paštas alge.leveckytenvi.lt
16 kab. (I-V – 7:30 iki 11:20)

Aleksandras Petrauskas
Gydytojas onkologas chemoterapeutas
Tel. (8 5) 274 6476
El. paštas aleksandras.petrauskasnvi.lt
16 kab. (I-IV – 14:00 iki 16:00)

Natalija Kapitanova
Gydytoja genetikė
Tel. (8 5) 274 6443
El. paštas natalija.kapitanovanvi.lt
17 kab.(I-III  – 9:00-12:30)

Renata Jakubauskienė
Gydytoja pulmonologė
Tel. (8 5) 274 6444
El. paštas renata.jakubauskienenvi.lt
18 kab. (I-V – 7:30-14:00)

Audronė Lukšytė
Gydytoja onkol. chemoterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0951
El. paštas audrone.luksytenvi.lt
19 kab. (I-V – 7:30-14:00)

Edas Stakionis
Gyd. onkol. chemoterapeutas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 278 6717
El. paštas: edas.stakionisnvi.lt)
20 kab. (I-V – 7:40-14:00)

Andrej Ostapenko
Gydytojas chirurgas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 278 6717
El.paštas: andrej.ostapenkonvi.lt
20 kab. (I-IV – 14:00-16:00)

Jonas Rėklaitis
Gydytojas chirurgas
Tel. (8 5) 274 6447 
El. paštas jonas.reklaitisnvi.lt
R-7 odos ligų kab. (I-IV – 7:40-13:30 (III -operacinė))

Gediminas Januška
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 278 6806
El. paštas gediminas.januskanvi.lt 
23 kab. (II – 8:30-14:00)

Povilas Jukna
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 278 6806
El. paštas gediminas.januskanvi.lt 
23 kab. (III – 8:30–14:00)

Aleksandras Mordas
Gydytojas chirurgas (odos patologija)
Tel. (8 5) 278 6805
El. paštas aleksandras.mordasnvi.lt
443 odos ligų kab. (II, III, IV – 8.00-12:00 (IV – operacinė))

dr. Ingrida Vaišnorienė
Gydytoja dermatovenerologė
Tel. (8 5) 274 6441
El. paštas ingrida.vaisnorienenvi.lt
21 kab. (I-V pacientų priėmimas nuo 8:00 – 11:00)

Vyksta komisija:
21 kab. Poliklinikos MDK dėl paliatyvaus gydymo
(I-V nuo 11:30)

Gydytojai urologai (­I-V gydytojai keičiasi): 
Tel. (8 5) 274 6442
22 kab.

PIRMADIENIAIS:
   Paulius Bosas (I pacientų priėmimas 8:00-10:00) El. paštas: paulius.bosasnvi.lt
   Aušvydas Patašius (I pacientų priėmimas 10:00-12:00) El. paštas: aušvydas.patasiusnvi.lt
   Algirdas Žalimas (I pacientų priėmimas 12:00-14:00) El. paštas: algirdas.zalimasnvi.lt

ANTRADIENIAIS:
   dr. Arūnas Kulboka (II pacientų priėmimas 8:00-12:30) El.paštas arunas.kulbokanvi.lt
   Prof. Albertas Ulys (II pacientų priėmimas 13:30-14:30) El. paštas: albertas.ulysnvi.lt

TREČIADIENIAIS:
   Žygimantas Kardelis (III  pacientų priėmimas 8:00-12:30) El.paštas zygimantas.kardelisnvi.lt
   Prof. Albertas Ulys (III pacientų priėmimas 13:30-14:30) El. paštas: albertas.ulysnvi.lt

KETVIRTADIENIAIS:
   Prof. Albertas Ulys (IV pacientų priėmimas 8:00-9:00) El. paštas: albertas.ulysnvi.lt
   dr. Alvydas Vėželis (IV pacientų priėmimas 9:10-15:00) El. paštas: alvydas.vezelisnvi.lt

PENKTADIENIAIS:
   Prof. Albertas Ulys (V pacientų priėmimas 8:00-9:00) El. paštas: albertas.ulysnvi.lt
   dr. Marius Kinčius (V pacientų priėmimas 9:00-15:00) El. paštas marius.kinciusnvi.lt

Audronė Lukšytė
Gydytoja onkologė chemoterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0951
El. paštas audrone.luksytenvi.lt
19 kab. (I-IV pacientų priėmimas 7:30-13:30)

Rita Steponavičienė
Gydytoja onkologė chemoterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0938
El. paštas rita.steponavicienenvi.lt
24 kab. (II ir V – 7:40-11:00)

Daiva Sendiulienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0938
El. paštas daiva.sendiulienenvi.lt
24 kab. (I,III ir IV pacientų priėmimas 10:00-13:30; II ir V pacientų priėmimas 11:00-14:00)

Gyd. akušeriai ginekologai (I-V gydytojai keičiasi):
Tel. (8 5) 278 6806
23 kab.   

dr. Saulius Bružas
Gydytojas chirurgas
Tel. (8 5) 219 0938
El. paštas saulius.bruzasnvi.lt
24 kab. (I, III ir IV – 7:40-9:00)

PIRMADIENIAIS:
     Margarita Montrimaitė (I – pacientų priėmimas 8:00-13:00) El.paštas: margarita.montrimaitenvi.lt
     Rūta Čiurlienė  (I – pacientų priėmimas 13:00-15:00) El.paštas: ruta.ciurlienenvi.lt

ANTRADIENIAIS:
    Gediminas Januška (II – pacientų priėmimas 8:00-14:00) El.paštas: gediminas.januskanvi.lt

TREČIADIENIAIS:
    Povilas Jukna (III – pacientų priėmimas 8:00-14:00) El.paštas: povilas.juknanvi.lt

KETVIRTADIENIAIS:
    Diana Žilovič (IV – pacientų priėmimas 8:00-14:00) El.paštas: diana.zilovicnvi.lt
    dr. Daiva Kanopiene  (IV – pacientų priėmimas 14:15-16:00) El.paštas: daiva.kanopienenvi.lt

PENKTADIENIAIS:
    Julija Vitko  (V – pacientų priėmimas 8:00-14:00) El.paštas: julija.vitkonvi.lt

Julija Vitko
Gydytoja akušerė ginekologė (krūtų specialistė)
Tel. (8 5) 278 6724
El. paštas julija.vitkonvi.lt
25 kab. (I-IV – 8:00-13:30) 

 

 

 Atnaujinta 2022-03-28 15:15