Konsultacinės poliklinikos skyrius

dr. Rasa Vansevičiūtė-Petkevičienė 

Skyriaus vedėja 
gydytoja akušerė ginekologė
Tel. (8 5) 278 6710
El. paštas rasa.vanseviciutenvi.lt
12, 1 kab. (I-V 7:30-15:00)


Ramutė Andrašienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. (8 5) 278 6713
El. paštas ramute.andrasienenvi.lt
28 kab. (I-V 7:30-15:06)

Jovita Ulčickaitė
Koordinatorė
Tel. (8 5) 274 6463
El. paštas jovita.ulcickaitenvi.lt
27 kab. (I-V 7:30-15:00)

Gintaras Byčius
Gydytojas chirurgas 
Tel. (8 5) 274 6445
El. paštas gintaras.byciusnvi.lt
R-3 odos ligų kab. (I-V pacientų priėmimas 7:40-12:50 (I-IV 10:00-12:30, V 9:00-11:00 operacinė))  

Jonas Rėklaitis
Gydytojas chirurgas
Tel. (8 5) 274 6447 
El. paštas jonas.reklaitisnvi.lt
R-7 odos ligų kab. (I-IV pacientų priėmimas 7:40-11:25 (11:45 -13:30 operacinė))

Kęstutis Barštys
Gydytojas chirurgas 
Tel. (8 5) 278 6740
El.paštas: kestutis.barstysnvi.lt
R-8 odos ligų kab. (I-V pacientų priėmimas 10:00-13:30 (7:40-10:00 operacinė))

Lilija Jasevičienė
Gydytoja dietologė
Tel. (8 5) 219 0977
El. paštas lilija.jasevicienenvi.lt
29 kab. (I ir IV pacientų priėmimas 8:00 – 12:00)

Justė Parnarauskienė
Gydytoja dietologė
Tel. (8 5) 219 0977
El. paštas juste.parnarauskienenvi.lt
29 kab. (pacientų priėmimas II – 7:30-9:15; III – 7:30-11:00; V-14:00-16:30)

Kristina Slidevska
Gydytoja onkologė radioterapeutė (paliatyvi terapija)
Tel. (8 5) 274 6440
El. paštas kristina.slidevskanvi.lt   
4 kab., R-7 kab. (I-V pacientų priėmimas09:00-10:00)

Janina Buterlevičiūtė
Vidaus ligų gydytojas (paliatyvi terapija)
Tel. (8 5) 274 6440
El. paštas janina.buterleviciutenvi.lt
4 kab., R-7 kab. (I-V pacientų priėmimas 12:00-13:00)

Aidas Kareiva
Gydytojas anesteziologas reanimatologas (invazinis skausmo malšinimas)
Tel. (8 5) 274 6440
4 kab. (tik penktadieniais)

dr. Rasa Vansevičiūtė-Petkevičienė
Gydytoja akušerė ginekologė 
Tel. (8 5) 219 0939
El. paštas rasa.vanseviciutenvi.lt
1 kab. ( pacientų priėmimas II – nuo 14:00-15.30, IV- nuo 13:00-15.00) 

Jurgita Sakalienė
Gydytoja akušerė ginekologė 
Tel. (8 5) 219 0939
El. paštas jurgita.sakalienenvi.lt
1 kab.( pacientų priėmimas: I-III - 7:30-14:00; IV – 7:30 – 12:40)

Gediminas Januška
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 219 0939
El. paštas gediminas.januskanvi.lt 
1 kab. (pacientų priėmimas (tik penktadieniais): V – 8:40 – 14:10)

dr. Daiva Gudavičienė
Gydytoja chirurgė 
Tel. (8 5) 274 6438
El. paštas daiva.gudavicienenvi.lt
2 kab. (pacientų priėmimas: II ir IV 14-16 val.)

Arvydas Zykus
Gydytojas urologas 
Tel. (8 5) 274 6438
El.paštas arvydas.zykusnvi.lt
2 kab. (pacientų priėmimas I-V 7:40-13:20)

Aušvydas Patašius
Gydytojas urologas
Tel. (8 5) 274 6438
El. paštas ausvydas.patasiusnvi.lt
2 kab. (III nuo 13:00-14:20)

Irina Mackevičienė
Gydytoja otorinolaringologė
Tel. (8 5) 274 6439
El. paštas irina.mackevicienenvi.lt
3 kab. (pacientų priėmimas: I ir III 10:00-16:00, II, IV, V – 7:40-13:00)

Rotuojantys gydytojai otorinolaringologai
Gydytojai keičiasi
Tel. (8 5) 274 6439
3 kab. 

Justas Kuliavas
Gydytojas chirurgas
Tel. (8 5) 278 6714
El. paštas justas.kuliavasnvi.lt
6 kab. (pacientų priėmimas I-V nuo 14:00)

dr. Audrius Dulskas
Gydytojas chirurgas(pilvo organų patologija)
Tel. (8 5) 278 6714
El. paštas audrius.dulskasnvi.lt
6 kab. (pacientų priėmimas I-V nuo 14:00)

Aleksandras Mordas
Gydytojas chirurgas (odos patologija)
Tel. (8 5) 278 6805
El. paštas aleksandras.mordasnvi.lt
443 kab. (pacientų priėmimas: I-V nuo 10:45-13:00)

Egidijus Sangaila
Gydytojai pilvo chirurgai
Tel. (8 5) 278 6714
El. paštas egidijus.sangailanvi.lt
6 kab. (I-V pacientų priėmimas nuo 7:40-14:00)

Rotuojantis gydytojas onkologas radioterapeutas:
Gydytojai keičiasi IV-V pacientų priėmimas 7:40-10:00
Tel. (8 5) 219 0965
Vyksta 1 komisija:
7 kab. Poliklinikos MDK dėl paliatyvaus gydymo (I-V nuo 11:30)

Inga Kildušienė
Gyd. gastroenterologė
Tel. (8 5) 219 0965
El. paštas inga.kildusienenvi.lt
7 kab. (II ir III pacientų priėmimas 15:00-16:30)

Edas Stakionis
Gydytojas onkologas chemoterapeutas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 278 6717
El. paštas: edas.stakionisnvi.lt
9 kab. (I-V pacientų priėmimas 7:40-14:00)

Andrej Ostapenko
Gydytojas chirurgas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
El.paštas: andrej.ostapenkonvi.lt
Tel. (8 5) 278 6717
9 kab. (I-IV pacientų priėmimas 14:00-16:00)

Saulius Žilys
Gydytojas urologas 
Tel. (8 5) 278 6716
El.paštas saulius.zilysnvi.lt
10 kab. (I-V pacientų priėmimas 7:40 -14:00)

Ernestas Šileika
Gydytojas onkologas radioterapeutas (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 278 6716
El.paštas ernestas.šileikanvi.lt
10 kab.  (III ir IV pacientų priėmimas nuo 14:00-15:45)

Julija Mozūraitienė
Gydytoja dermatovenerologė
Tel. (8 5) 274 6441
El. paštas julija.mozuraitienenvi.lt
11 kab.(I-V pacientų priėmimas nuo 7:55-10:00)

dr. Ingrida Vaišnorienė
Gydytoja dermatovenerologė
Tel. (8 5) 274 6441
El. paštas ingrida.vaisnorienenvi.lt
11 kab. (I-V pacientų priėmimas nuo 11:20 – 12:30)

Leonid Gatijatullin
Gydytojas chemoterapeutas  (paliatyvi terapija)
Tel. (8 5) 278 6715
El. paštas:  leonid.gatijatullinnvi.lt
4 kab. (I -V pacientų priėmimas 15:30-18:00)
14 kab. (II-IV pacientų priėmimas 9:00-13:00)

Gydytojai  urologai (­I-Vgydytojai keičiasi): 
    Algimantas Sruogis (I pacientų priėmimas 8:30-11:30) El. paštas algimantas.sruogisnvi.lt
    dr. Arūnas Kulboka (II – pacientų priėmimas 8:30-11:30) El.paštas arunas.kulbokanvi.lt
    Paulius Bosas (II - pacientų priėmimas 13:00-14:30 ) El. paštas paulius.bosasnvi.lt
    Žygimandas Kardelis (III – pacientų priėmimas 8:30-11:30) El. paštas zygimantas.kardelisnvi.lt
    dr. Alvydas Vėželis (IV - pacientų priėmimas 8:30-11:30) El. paštas alvydas.vezelisnvi.lt
    dr. Marius Kinčius (V- pacientų priėmimas 8:30-11:30) El. paštas marius.kinciusnvi.lt
Tel. (8 5) 274 6442
15 Gydytojų urologų  kab.

dr. Laura Steponavičienė
Gydytoja onkologė chemoterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos ir skiria chemoterapiją)
Tel. (8 5) 278 6724
El. paštas laura.steponavicienenvi.lt
25 kab. (I-V pacientų priėmimas 7:30-14:00)

Natalija Kapitanova
Gydytoja genetikė
Tel. (8 5) 274 6443
El. paštas natalija.kapitanovanvi.lt
17 kab.(I-III pacientų priėmimas 9:00-12:30)

Renata Jakubauskienė
Gydytoja pulmonologė
Tel. (8 5) 274 6444
El. paštas renata.jakubauskienenvi.lt
18 kab. (I-V pacientų priėmimas 7:30-14:00)

Audronė Lukšytė
Gydytoja onkologė chemoterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0951
El. paštas audrone.luksytenvi.lt
19 kab. (I-V pacientų priėmimas 7:30-14:00)

Rita Steponavičienė
Gydytoja onkologė chemoterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0938
El. paštas rita.steponavicienenvi.lt
24 kab. (kintamu grafiku I-V pacientų priėmimas 7:40-10:40 arba 11:40-14:00)

Daiva Sendiulienė
Gydytoja onkologė radioterapeutė (konsultuoja dėl krūtų patologijos)
Tel. (8 5) 219 0938
El. paštas daiva.sendiulienenvi.lt
24 kab. (kintamu grafiku I-V pacientų priėmimas 7:40-10:40 arba 11:40-14:00)

dr. Daiva Kanopienė
Gydytoja akušerė ginekologė
Tel. (8 5) 278 6806
El. paštas daiva.kanopienenvi.lt
23 kab. (IV 14:15-16:00)

Gyd. akušeriai  ginekologai (I-V gydytojai keičiasi):
    Tomas Razumas (I – pacientų priėmimas 8:00-14:00) El.paštas tomas.razumasnvi.lt
    Eugenijus Drulia (II – pacientų priėmimas 8:00-14:00) El.paštas eugenijus.drulianvi.lt
    Julija Vitko (III – pacientų priėmimas 8:00-12:15) El.paštas julija.vitkonvi.lt
    Birutė Intaitė (IV – pacientų priėmimas 8:00-13:00) El.paštas birute.intaitenvi.lt
    Diana Žilovič (V- pacientų priėmimas 9:00-14:00)  El.paštas diana.zilovicnvi.lt
Tel. (8 5) 278 6806
23 kab.   

 

 

 Atnaujinta 2020-02-28 11:58