Slaugos administravimo skyrius

Nijolė Zadoreckaitė
Vedėja (vyriausioji slaugos administratorė)
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaitenvi.lt
223 kab.

Viktorija Gaidamavičiūtė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 219 0961
El. paštas viktorija.gaidamaviciutenvi.lt
223 kab.

Estera Asačiovaitė
Dietistė
Tel. (8 5) 278 6731
El. paštas estera.asaciovaitenvi.lt
29kab.Atnaujinta 2019-12-13 10:36