Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Skyriui vadovauja
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja 
(konsultuoja lietuvių, anglų, rusų kalbomis) 
Jolanta Paškevičienė
Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 278 6736
El. paštas jolanta.paskevicienenvi.lt
A3 kab.

Rimtautė Kavaliauskienė
Logoterapeutė
El. paštas rimtaute.kutavicienenvi.lt
A2 kab.

Aurelija Cicėnienė
Kineziterapeutė
Tel. (8 5) 278 6738
A8 kab.

Nida Miškinienė
Gydytoja reabilitologė (konsultuoja lietuvių, anglų, volkiečių, rusų kalbomis) 
Tel. (8 5) 219 0949
El. paštas nida.miskinienenvi.lt
A5 ksb.

dr. Giedrė Bulotienė
Gydytoja psichiatrė (konsultuoja lietuvių, anglų, rusų kalbomis) 
Tel. (8 5) 274 6462
El. paštas giedre.bulotienenvi.lt
A7 ksb.

Sandra Birbilaitė
Medicinos psichologė - psichoterapeutė
Tel. (8 5) 278 6802
El. paštas sandra.birbilaitenvi.lt
275 kab.

Gertrūda Klimavičiūtė
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas gertruda.klimaviciutenvi.lt
R8 kab.

Rūta Naugžemytė
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas ruta.naugzemytenvi.lt
R2 kab.

Rūta Azarinskienė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 278 6737
El. paštas ruta.azarinskiene.2nvi.lt
A2 kab.

Svetlana Čereškienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. (8 5) 274 6460
El. paštas svetlana.cereskienenvi.lt
A4 kab.

Rūta Zigmantavičienė
Administratorė
Tel. (8 5) 278 6738
El. paštas ruta.zigmantavicienenvi.lt
A6 kab.Atnaujinta 2023-09-14 13:25