Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Skyriui vadovauja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Jolanta Paškevičienė
Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 278 6736
El. paštas jolanta.paskevicienenvi.lt
3 aukštas

Rimtautė Kavaliauskienė
Logoterapeutė
El. paštas rimtaute.kutavicienenvi.lt
A10 kab.

Aurelija Cicėnienė
Kineziterapeutė
Tel. (8 5) 278 6738
Poliklinikos 3 aukštas

dr. Giedrė Bulotienė
Gydytoja psichiatrė
El. paštas giedre.bulotienenvi.lt
Poliklinikos 3 aukštas

Gertrūda Klimavičiūtė
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas gertruda.klimaviciutenvi.lt
Stacionaro rūsys

Ūla Ambrazevičienė
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas ula.luneviciutenvi.lt
Stacionaro rūsys

Laura Afanovaite
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas laura.afanovaitenvi.lt
Stacionaro rūsys

Rūta Azarinskienė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 278 6737
El. paštas ruta.azarinskienenvi.lt
A10 kab.

Eglė Mikolajūnaitė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 278 6737
El. paštas egle.mikolajunaitenvi.lt
A10 kab.

Juozas Ruolia
Medicinos biologas fitoterapeutas
Tel. (8 5) 219 0933
El. paštas juozas.ruolianvi.lt
112 kab. (1a.) I-V 12:00 - 15:45

Svetlana Čereškienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. (8 5) 278 6738
El. paštas svetlana.cereskienenvi.lt
Poliklinikos 3 aukštas

Vilhelma Šturaitė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 278 6738
El. paštas vilhelma.sturaitenvi.lt
Poliklinikos 3 aukštasAtnaujinta 2018-12-27 12:31