Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Skyriui vadovauja
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Jolanta Paškevičienė
Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 278 6736
El. paštas jolanta.paskevicienenvi.lt
A3 kab.

Rimtautė Kavaliauskienė
Logoterapeutė
El. paštas rimtaute.kutavicienenvi.lt
A2 kab.

Aurelija Cicėnienė
Kineziterapeutė
Tel. (8 5) 278 6738
A8 kab.

Nida Miškinienė
Gydytoja reabilitologė
Tel. (8 5) 219 0949
El. paštas nida.miskinienenvi.lt
A5 ksb.

dr. Giedrė Bulotienė
Gydytoja psichiatrė
Tel. (8 5) 274 6462
El. paštas giedre.bulotienenvi.lt
A7 ksb.

Gertrūda Klimavičiūtė
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas gertruda.klimaviciutenvi.lt
Stacionaro rūsys

Ūla Ambrazevičienė
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas ula.luneviciutenvi.lt
Stacionaro rūsys

Laura Afanovaite
Medicinos psichologė
Tel. (8 5) 219 0941
El. paštas laura.afanovaitenvi.lt
Stacionaro rūsys

Eglė Mikolajūnaitė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 278 6737
El. paštas egle.mikolajunaitenvi.lt
A2 kab.

Rūta Azarinskienė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 278 6737
El. paštas ruta.azarinskiene.2nvi.lt
A2 kab.

Svetlana Čereškienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Tel. (8 5) 274 6460
El. paštas svetlana.cereskienenvi.lt
A4 kab.

Renata Pradziadovič
Administratorė
Tel. (8 5) 278 6738
El. paštas renata.pradziadovicnvi.lt
A6 kab.Atnaujinta 2021-05-27 11:15