Onkourologijos skyrius

NVI Onkourologijos skyriuje vykdomos studijos, moksliniai, klinikiniai ir biomedicininiai tyrimai: 

 1. A.S.I.N. – aktyviai stebimų inkstų nakvikų studija (2017–2026 m., vadovas – A. Ulys, A. Žalimas) .  Įtraukimas: inkstų navikai iki 4 cm., kuriems numatomas aktyvus stebėjimas. MDK patvirtinimas. Apie pacientus informuojami nurodyti tyrėjai.
 2. Tuberozinės sklerozės kompleksu sergančių vaikų ir suaugusiųjų genetinės įvairovės ir genotipo – fenotipo koreliacijos epidemiologinis tyrimas (2017–2027 m., vadovai – R. Čerkauskienė, A. Ulys, A. Patašius). Įtraukimas: pacientai su angiomiolipomomis inkstuose; hemangiomos kepenyse. Informuojami nurodyti tyrėjai (kartu su VUL Santaros klinikos).
 3. UROLUD-4 - Pacientų, kuriems yra diagnozuota metastazinė, kastracijai rezistentiška prostatos adenokarcinoma prospektyvinė stebimoji studija. (nuo 2019 m., pagrindinis tyrėjas A.Ulys. Įtraukimas: pacientai, kuriems yra diagnozuota metastazinė, kastracijai rezistentiška prostatos adenokarcinoma (kartu su Lietuvos urologų draugija (LUD)).      
 4. Naujos kartos vaizdinimo technologijos ir genetiniai testai kliniškai reikšmingo prostatos vėžio nustatymui. (2019-2022, vadovas – A. Ulys, S. Jarmalaitė, R. Sabaliauskaitė, K. Daniūnaitė, M. Trakymas, J. Ušinskienė, D. Dasevičius, A. Bakavičius).
 5. Predikciniai žymenys metastazavusio inkstų vėžio gydymo individualizavimui taikant biologinę terapiją su citoredukcine nefrektomija ir be jos ((2018–2026 m., vadovas – A. Ulys. Tyrėjai - A. Matulevičius, A. Žalimas, A. Mlynska, R. Kubiliūtė, R. Sabaliauskaitė Moksliniai konsultantai: prof. S. Jarmalaitė, dr. L. Mažutis, dr. V. Pašukonienė).
 6. Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui. (2016-2023, vadovas – F. Jankevičius, A. Ulys, J. Lazutka, A. Bakavičius, K. Daniūnaitė, K. Stuopelytė, S. Jarmalaitė);
 7. Inkstų vėžio biožymenų  vertės tyrimas ligos prognozei bei atsakui į terapiją. (Vadovas- F. Jankevičius,  A. Žalimas, A. Bakavičius, R. Kubiliūtė, S. Jarmalaitė).
 8. „BRCA1/2 genų tyrimai krūties, kiaušidžių ir prostatos paveldimo vėžio sindromų diagnostikai“, (A. Ulys, 2018-2022).

Biomedicininiai tyrimai:

9.    Šlapimo pūslės vėžio molekulinio profilio tyrimai (2022- 2027, Atsakingas tyrėjas: Albertas Ulys)
10. Priešinės liaukos profilaktinės patikros diagnostinio tikslumo pagerinimas naudojant lakiuosius junginius šlapime ir prostatos specifinį antigeną:pilotinis tyrimas (nuo2022 m., pagrindinis tyrėjas – Aušvydas Patašius).

Tarptautiniai klinikiniai tyrimai :

 1. D-FR-25014-245 „Atviras, daugiacentris, vienos grupės tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti šešių mėnesių farmacinės formos triptorelino, leidžiamo po oda, veiksmingumą ir saugumą, jį skiriant dalyviams, sergantiems lokaliai išplitusiu ir (arba) metastazavusiu prostatos vėžiu, anksčiau gydytiems ir kastruotiems GnRH analogu“.
 2. BAY 88-8223/20510 „4 fazės atsitiktinių imčių atviras daugiacentris standartinės radžio-223 dichlorido dozės veiksmingumo ir saugumo tyrimas, palyginti su standartinėmis naujojo antihormoninio (NAH) gydymo dozėmis, pacientams, sergantiems į kaulus išplitusiu metastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), progresuojančiu po vieno NAH kurso“.
 3. BAY 88-8223/20511 „Atviras, ne atsitiktinių imčių, I fazės, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti radžio-223 biologinį pasiskirstymą tiriamiesiems, sergantiems į kaulus metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (KAPV) ir gydomiems radžio-223 dichloridu“.
 4. URO-109-301 „3 fazės dvigubai koduotas randomizuotas placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vibegrono veiksmingumą, saugumą ir toleravimą vyrams, kuriems pasireiškia padidėjusio šlapimo pūslės aktyvumo (PŠPA) simptomai, gydomiems nuo gerybinės prostatos hiperplazijos (GPH)“ (2019-2022).
 5. BAY 1841788/20321 „Atviras, vienos grupės pereinamasis tyrimas skiriant dalorutamidą asmenims, dalyvavusiems ankstesniuose Bayer užsakytuose klinikiniuose tyrimuose“ (2021-2023).
 6. ANT-1111-02  „Adaptyvus II fazės, atviras, daugiacentris tyrimas, tiriantis Teverelix trifluoroacetato, GnRH antagonisto, farmakokinetiką, farmakodinamiką, efektyvumą ir saugumą, sergantiems išplitusiu prostatos vėžiu.“ (Inicijuotas 2021-2023) .
 7. BAY 1841788/21140 „Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės darolutamido tyrimas, skirtas kartu su androgenų deprivacijos terapija (ADT), lyginant su placebu ir ADT vyrams, sergantiems metastazavusiu, hormonams jautriu prostatos vėžiu (mHSPC)“. Derinamas su Lietuvos Etikos komitetu (2021-2023).
 
 

 Atnaujinta 2023-01-16 15:46