Konsultacinės poliklinikos skyrius

Svarbiausios publikacijos žurnaluose, įrašytuose į mokslinės informacijos instituto (Web of Science Clarivate Analytics) sąrašą:

2020

 1. Drevinskaite M, Patasius A, Kevlicius L, Mickys U, Smailyte G. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: a rare case and review of literature. BMC Cancer. 2020; 20(1),162:1-6. doi: 10.1186/s12885-020-6648-3. (IF=3,15)
 2. Sadzevičienė I, Liaugaudienė O, Besusparis J, Asadauskienė J, Kulikienė I, Brasiūnienė B, Sabaliauskaitė R, Jarmalaitė S. Recurrent Germline BRCA2 Gene Mutation in Lithuanian Family. Medicina 2020, 56(3), 119:1-9; doi: 10.3390/medicina56030119 (IF=1,205)

2019

 1. Elsakov P, Ostapenko V, Luksyte A, Smailyte G. Similar 10-year survival in breast cancer patients of Lithuania and Poland with common BRCA1 founder mutations. Breast Cancer Management, 2019; 8(2): 1–3. https://doi.org/10.2217/bmt-2018-0015
 2. Steponaviciene L, Vincerzevskiene I, Briediene R, Urbonas V, Vanseviciute-Petkeviciene R, Smailyte G. Breast cancer screening program in Lithuania: interval cancers and program sensitivity after 7 years of mammography screening. Cancer Control. 2019; 26(1): 1073274819874122: 1–7. https://doi.org/10.1177/1073274819874122 IF-2,009
 3. Steponaviciene L, Briediene R, Vanseviciute R, Smailyte G. Trends in breast cancer incidence and stage distribution before and during the introduction of the mammography screening program in Lithuania. Cancer Control. 2019; 26(1): 1073274818821096: 1–7. https://doi.org/10.1177/1073274818821096 IF-2,009

Kitos publikacijos:

 • Mozūraitienė J, Petrovaitė A, Bielskienė K, Gudlevičienė Ž. Abstraktas: Effect of FBW7 activator oridonin and MDM2 inhibitors nutlin-3/RITA  on human melanoma cell lines.Acta Medica Lituanica. 2018; Vol. 25 (67)
 •  Steponavičienė L, Vansevičiūtė R,  Zabuliene L,  Jasilionis D,  Smailyte G. Reproductive factors and breast cancer risk in Lithuanian women: A population-based cohort study. European Journal of Cancer 92, Suppl. 3 (2018) S17–S160.
 • Steponavičienė L, Gudavičienė D, Smailytė G. Intervaliniai navikai ir atrankinės patikros dėl krūties vėžio programos jautrumas. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2018;1(80):11−21.
 • Steponavičienė L, Gudavičienė D, Briedienė R, Petroška D, Garnelytė A. Diagnosis, treatment, and outcomes of encapsulated papillary carcinoma: a single institution experience. Acta Medica Lituanica. 2018;2(25):66–75.
 • Steponavičienė L, Briedienė R. Europos krūties vaizdinimo draugijos ir 30 nacionalinių radiologijos įstaigų požiūris į atrankinę mamografinę patikrą dėl krūties vėžio. Onkologija 2018;1(22):22−25.
 • Steponavičienė L, Gudavičienė D. Inkapsuliuota papildinė karcinoma: klinikinio atvejo ir literatūros apžvalga. Onkologija 2018;1(22):41−44.
 • Stumbrytė A, Gudlevičienė Ž,  Dabkevičienė D, Kunickaitė A, Mackevičienė I, Gibavičienė  J. Combined Effect of HPV and Single Nucleotide Polymorphisms in TP53, MDM2, MDM4,MTHFR,CCR5, and CASP8 in Laryngeal Cancer. (JV101356-18)
 • Dulskas A, Smolskas E, Kildusiene I, Samalavicius N.E. Treatment possibilities for low anterior resection syndrome: a review of the literature. Int J Colorectal Dis 2018;33(3):251-260.
 • Dulskas A , Kuliavas J , et al. Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and low-income countries: a prospective, international, multicentre cohort study. Lancet Infect Dis 2018.
 • Dulskas A.2015 European Society of Coloproctology collaborating group. The impact of stapling technique and surgeon specialism on anastomotic failure after right-sided colorectal resection: An international multi-centre, prospective audit. Colorectal Dis. 2018 Jun 19.
 • Steponavičienė L, Gudavičienė D, Briediene R, Petroska D, Garnelyte. Diagnosis, treatment, and outcomes of encapsulated papillary carcinoma: a single institution experience. ACTA MEDICA LITUANICA 2018. 25 (2): 66–75.

 PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE:

 • Steponavičienė L. Screening for breast cancer. Experience at the National Cancer Institute. Pirmoji tarptautinė doktorantų konferencija Science for Health 2018, Kaunas, Lietuva, 13 Apr 2018. (Žodinis pranešimas).
 • Vincerzevskienė I, Steponavičienė L, Jasilionis D, Smailyte G. Socioeconomic status and breast cancer in Lithuania, European Congress of Epidemiology. Lionas, Prancūzija 4-6 Jul 2018. (Stendinis pranešimas).
 • Steponavičienė L. Encapsulated papillary carcinoma: diagnosis, treatment and outcomes. A single institution experience, Epidemiology and Public Health 2018; Suppl.66:S296. (Tezės).
 • Steponavičienė L. Fertility and breast cancer - the joys and the risks. IV tarptautinė krūties vėžio konferencija Breast preserving treatment, Klaipėda, Lietuva, 14 Sep 2018. (Žodinis pranešimas).
 • Steponavičienė L, Gudavičienė D, Vincerzevskienė I, Briediene R, Smailyte G. Breast cancer screening in Lithuania:interval breast cancers and sensitivity of the programme.  11th European Public Health Conference, 28 Nov – 1 Dec 2018, Liubliana, Slovenia. (Stendinis pranešimas).
 • Bulotienė G. Encountering the unfamiliar: Archetypal images emerging in the therapy of Lithuanian cancer patients, IV European Congress of Analytical Psychology. Bridging the Familiar and the Unfamiliar in the Europe of Today. Cultural, Clinical and Theoretical Perspectives, Avinjonas, Prancūzija, 30 Aug – 2 Sep. 2018, (Žodinis pranešimas).
 • Steponavičienė L. Atrankinės mamografinės patikros įtaka epidemiologinių rodiklių pokyčiams. Atrankinės mamografinės patikros vykdymo patirtis NVI. Lietuvos Senologijos draugijos kasmetinė tarptautinė konferencija.  Šiuolaikinės krūties vėžio gydymo tendencijos. Vilnius, Lietuva 11 Geg 2018, (Žodinis pranešimas).
 • Gudavičienė D. Krūties diena Vilniuje „Kiekviena diena brangi“, spaudos konferencija skirta Pasaulinei metastazavusio krūties vėžio dienai paminėti. Šiuolaikinis krūties vėžio gydymas: lūkesčiai ir realybė, 25 Spl 2018. (Žodinis pranešimas).
 • Dulskas A, Kilius A, Petrulis K, Samalavicius N.E. Transanalinė endoskopinė mikrochirurgija ankstyvo tiesiosios žarnos vėžio gydyme. Lietuvos Onkologų Draugija. Vilnius, Lietuva 9 Kov. 2018. (Žodinis pranešimas).
 • Zaremba S. PATE –plaučių vėžio pasekmė ar kelrodis diagnozės nustatymui. Intervencinė Pulmonologija ir alergologija 2018, 2018 Bir.15-16, Vilnius.  (Žodinis pranešimas).
 • Ostapenko A.  Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL). Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija Šiuolaikinės krūties vėžio gydymo tendencijos, 2018 May11, Vilnius. (Žodinis pranešimas).
 • Sendiulienė D. Pedriatric Radiotheraphy. Tarptautinė mokslinė / praktinė konferencija NAPHO 36 th anual meeting. 2018 Bir 01- 05, Vilnius. (Žodinis pranešimas).
 • Staniunaitytė A, Aleksienė V, Bulotienė G. Music Therapist Roles in Palliative Care Team: Action Research Findings. Mokslinė praktinė konferencija: MUZIKA IR SVEIKATA 2018 Lie 31, Vilnius. (Žodinis pranešimas). 
 • Žemaitis A, Bulotienė G. Meaning Centered Psychotherapy Group for Caregivers of Palliative Cancer Patents, European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium. 2018 Sep 9-11, Kopenhaga, Danija. (Stendinis pranešimas).
 • Bulotienė G. Encountering the unfamiliar: Archetypal images emerging in the therapy of Lithuanian cancer patients. IV European Congress of Analytical Psychology. Bridging the Familiar and the Unfamiliar in the Europe of Today. Cultural, Clinical and Theoretical Perspectives, Avinjon, France 2018. Aug 30- Sep 2. (Žodinis pranešimas).
 • Klimavičiūtė G, Bulotienė G. Situation analysis of psychotherapy and psychology in oncological institutions of Lithuania. The II International Scientific and Practical Conference -Improving the quality of life of cancer patients through the development of cooperation between state, commercial and non-profit organizations. Mińsk 23-25 Jan 2018, Belarus (Žodinis pranešimas).
 • Auglytė D, Brazauskaitė A, Bulotienė G. The search for the meaning of life in oncology applying art therapy .LSMU VDA Dailės terapijos MA programos absolventų ir magistrantų mokslinių tyrimų parodoje Well-being by synergy of art and medicine. 2018 Nov 30 – Dec 27. (Stendinis pranešimas).

VISUOMENINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA:

 • Paskaitos slaugos darbuotojams: Steponavičienė L. Navikų nomenklatūra ir diagnostika”; “Biologinė terapija ir jos sukeliami šalutiniai reiškiniai”; “Paciento paruošimas chemoterapijai”, “Chemoterapijos skyrimas ir pagrindiniai principai”,” Hormonų terapija”.
 • Paskaitos slaugos darbuotojams: Gudavičienė. D. „Krūties vėžio pirminė, antrinė ir tretinė profilaktika”, “Psichologinis palaikymas”, “Krūties rekonstrukcija”, „Pagrindiniai krūties vėžio diagnostikos metodai“ .
 • Paskaitos slaugos darbuotojams: profesinio tobulėjimo kursai bendrosios praktikos slaugytojomsbei paskaita visuomenės sveikatos centro darbuotojams Vansevičiūtė - Petkevičienė R. „Gimdos kaklelio ikivėžiniai susirgimai, rizikos faktoriai, profilaktika ir gydymas“.
 • Paskaitos pacientams: Vansevičiūtė - Petkevičienė R. „Gyvensena po krūties vėžio gydymo“, „Aktualūs klausimai pacientėms sergančioms onkoginekologinėmis ligomis“,
 • Vansevičiūtė - Petkevičienė R., Buterlevičiūtė J. dalyvavimas POLA organizuotuose  gydytojų ir pacientų susitikimuose.
 • Buterlevičiūtė J.  Paliatyvi slauga – kada pacientą nukreipti į NVI. Seminaras gydytojams, Vilnius. (Žodinis pranešimas).
 • Buterlevičiūtė J. „Kacheksija ir anoreksija“. Vilnius, Karoliniškių poliklinika.  (paskaita)


Atnaujinta 2020-10-22 08:51