Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius

Skyriaus mokslininkai parengė 19 mokslinių publikacijų, pristatė 1 stendinįir 5 žodinius pranešimus konferencijose. Taip pat dalyvavo SAM ekspertinėje veikloje ruošiant gaubtinės ir tiesiosios žarnos diagnostikos ir gydymo metodų gydymo standartus bei Akreditavimo tarnybos prie SAM atliekamame ekspertiniame atvejų nagrinėjime pagal pateiktus pacientų skundus. (E. Stratilatovas). Endoskopinių tyrimų grupės specialistai 2017-04-21 surengėseminarą, kurio metu pristatytas radijo dažnio abliacijos (RDA) generatorius BarrxFlex ir visa endoskopinės abliacijos metu naudojama įranga.Atnaujinta 2018-09-26 14:06