Onkoginekologijos skyrius

Skyriui vadovauja
gydytoja akušerė ginekologė dr. Rūta Čiurlienė

 

Skyriaus vedėja (gydytoja akušerė ginekologė)
Tel. (8 5) 278 6763 
El. paštas ruta.ciurlienenvi.lt 
504 kab.

 

 


Slaugytojų postas
Tel. (8 5) 278 6761
5 aukštas

Eugenijus Drulia
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 278 6762
El. paštas eugenijus.drulianvi.lt
538 kab.

Birutė Intaitė
Gydytoja akušerė ginekologė
Tel. (8 5) 278 6760
El. paštas birute.intaitenvi.lt
507 kab.

Tomas Razumas
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 219 0944 
El. paštas tomas.razumasnvi.lt
505 kab.

Gediminas Januška
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 278 6762
El. paštas gediminas.januskanvi.lt
538 kab.

dr. Kastytis Žilinskas
Gydytojas akušeris ginekologas
Tel. (8 5) 219 0944
El. paštas kastytis.zilinskasnvi.lt
505 kab.

Andrė Stratilatovaitė-Misiūnė
Vyresnioji slaugos administratorė
El. paštas andre.misiunenvi.lt 
Tel. (8 5) 278 6763 
503 kab.

Laima Zabilienė
Administratorė
El.paštas: laima.zabilienėnvi.lt
502kab.Atnaujinta 2019-06-19 13:40