Laboratorinių tyrimų skyrius

 Elvyra Žolobovska

Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 278 6744
El. paštas elvyra.zolobovskanvi.lt

130 kab.


Laimutė Keinienė
Medicinos biologė
Tel. (8 5) 278 6745
128 kab.

Elvyra Konstantinavičienė
Medicinos biologė
Tel. (8 5) 278 6745
126 kab.

Stasė Kurminienė
Medicinos biologė
Tel. (8 5) 278 6745
128 kab.

Svetlana Skaržinskienė
Medicinos biologė
Tel. (8 5) 278 6745
128 kab.

Regina Lokienė
Medicinos biologė
Tel. (8 5) 278 6745
126 kab.

Leta Mikeškaitė
Vyresnioji biomedicinos technologė
Tel. (8 5) 274 6407
El. paštas leta.mikeskaitenvi.lt
131 kab.

Nijolė Cikanavičienė
Administratorė
Tel. (8 5) 274 6408
El. paštas nijole.cikanavicienenvi.lt
134 kab.

 Atnaujinta 2020-04-01 14:09