Onkoginekologijos skyrius

Onkoginekologijos skyrius Nacionaliniame vėžio institute veikia nuo pat įstaigos įkūrimo, t.y. daugiau nei 50 metų, ir išlieka pagrindine institucija, teikiančia onkoginekologinę pagalbą Lietuvos Respublikoje. Per ilgą darbo laiką skyriuje buvo apgintos 5 medicinos daktaro disertacijos bei 1 habilituoto daktaro (HP) disertacija. Skyriaus darbuotojų pastangomis paruoštos 2 mokslinės monografijos, 1 vadovėlis medicinos studentams bei 6 mokomosios knygos onkoginekologijos tema, publikuota daugiau nei 60 straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių moksliniuose  žurnaluose.

Svarbiausios publikacijos žurnaluose, įrašytuose į mokslinės informacijos instituto (Web of Science Clarivate Analytics) sąrašą:

2021

 1. Žilovič D, Čiurlienė R, Sabaliauskaitė R, Jarmalaitė S. Future screening prospectives for ovarian cancer. Cancers. 2021; 13(15): 3840: 1-17; https://doi.org/10.3390/cancers13153840. (IF=6,126)

2020

 1. Mlynska A, Vaišnorė R, Rafanavičius V, Jocys S, Janeiko J, Petrauskytė M, Bijeikis S, Cimmperman P, Intaitė B, Žilionytė K, Barakauskienė A, Meškauskas R, Paberalė E, Pašukonienė V. A gene signature for immune subtyping of desert, excluded, and inflamed ovarian tumors. Am J Reprod Immunol. 2020;84(1):e13244. doi: 10.1111/aji.13244. (IF=2,739)
 2. Gudlevičienė Ž, Žilinskas K, Kundrotas G, Grubliauskaitė M, BaltriukienėM, Bukelskienė V. Slow-Freezing Cryopreservation Ensures High Ovarian Tissue Quality Followed by In Vivo and In Vitro Methods and Is Safe for Fertility Preservation. Medicina. 2020; 56(10),547:1-17.  doi: 10.3390/medicina56100547. (IF=1,205)

2019

 • Liutkevičienė R, Mečėjus G, Žilovič D, Bumbulienė Ž. Endometrial biopsy and density of nerve fibres in eutopic endometrium. Looking for easier ways to diagnose endometriosis. Gynecological endocrinology. 2019; 35(12): 1107–1110. https://doi.org/10.1080/09513590.2019.1640198 IF-1,406

Straipsniai:

 • Daiva Kanopienė, Rasa Vansevičiūtė, Rūta Čiurlienė, Margarita Montrimaitė „Gimdos kaklelio vėžys: ikivėžinės būklės, diagnostika ir profilaktika“  . Onkologija – 2018  Nr.1, P74,76-80.
 • Rūta Everatt, Birutė Intaitė. “Cancer Epidemiology 57 (2018) 85-89”.  Trends in cervical cancer mortality rates in Lithuania 1987-2016.
 • Platinum sensitivity of ovarian cancer cells does not influence their ability to induce M2-type macrophage polarization. Mlynska A, Povilaityte E, Zemleckaite I, Zilionyte K, Strioga M, Krasko J, Dobrovolskiene N, Peng MW, Intaite B, Pasukoniene V. American Journal of Reproductive Immunology. 2018;80:e12996.
 • Lietuvos recenzuojamame moksliniame žurnale Internistas (Onkoginekologija). Dr Rasa Sabaliauskaitė, Vaida Matevičienė, gyd. Birutė Intaitė, prof. Sonata Jarmalaitė. Psl 18-20 „SCCA – gimdos kaklelio vėžio stebėsenai“.
 • Kastytis Žilinskas, Ieva Žentelienė, Katažyna Polubenko, Dovydas Kindurys, Birutė Intaitė.  Pirminė vulvos melanoma – Lietuvos akušerija ir ginekologija. 2018 gruodis, tomas XXI, Nr 4 298-302 psl.
 • Kastytis Žilinskas ir kt.   Sarginio limfmazgio biopsijos vaidmuo diagnozuojant ir gydant ankstyvųjų stadijų vulvos vėžį. Onkologija, žurnalo internistas priedas. Nr 2(23), 2018. Psl 22-27.
 • Kastytis Žilinskas ir kt. Pirminė gimdos kaklelio melanoma  - Lietuvos akušerija ir ginekologija. 2018 rugsėjis , tomas XXI, Nr 3 218-221 psl.

 

Skaityti pranešimai konferencijose:

 • „Laparoskopinė sritinė limfonodektomija ir sentinelinio limfmazgio identifikavimas sergant gimdos kūno vėžiu“. Konferencijoje „Mikroinvazinė chirurgija onkologijoje“ 2018-03-09 Vilnius.
 • „Citoredukcija ir HIPEC kiaušidžių vėžio sukeltai pilvaplėvės karcinomatozei gydyti“ konferencijoje "Vėžio metastazių chirurginis gydymas" ,  2018-10-26 Vilnius.
 • “Intraperitoneal chemotherapy and HIPEC in ovarian cancer patients. Experience of NCI“   1st Baltic conference of Gynaecological Oncology. 2018-11-09 Vilnius.
 • Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro ir Nacionalinis vėžio instituto kursuose “Gimdos kaklelio ikivėžinės ligos ir vėžys” skaitomi pranešimai.


Atnaujinta 2021-08-02 10:32