Atgal

Vidaus audito skyrius

Lyda Šimanskienė
Skyriaus vedėja
Tel.: (8 5) 219 0969
Tel.: (8 5) 278 6798
El. paštas: lyda.simanskienenvi.lt
730 kab.

Oksana Stanis
Vyriausioji vidaus auditorė
Tel.: (8 5) 278 6798
El. paštas: oksana.stanisnvi.lt
730 kab.

Rimutė Stalnionienė
Vyresnioji vidaus auditorė
Tel.: (8 5) 278 6798
El. paštas: rimute.stalnionienenvi.lt
730 kab.

 Atnaujinta 2018-12-12 09:00