Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius

Publikacijos nuo 2010 m. :

  1. Lukoseviciene V., Tikuisis R., Dulskas A., Miliauskas P., Ostapenko V. Surgery for triple-negative breast cancer: does the type of anaesthesia have an influence on oxidative stress, inflamma­tion, molecular regulators, and outcomes of disease?    JBUON 2018; 23(2): 290-295 (IF 1,766)
  2. Miliauskas P, Tikuišis R, Samalavičius NE, Žurauskas A. Intratekalinis skausmo malšinimas morfinu atliekant laparoskopines gaubtinės žarnos operacijas. Lietuvos chirurgija. T. 10, Nr. 1–2 (2012) p. 31–36.
  3. Tikuišis R, Miliauskas P, Samalavičius NE, Žurauskas A. Pooperacinis skausmo malšinimas deksametazonu po laparoskopinių gaubtinės žarnos operacijų. Lietuvos chirurgija. T. 10, Nr. 1–2 (2012) p. 25–30.
  4. Tikuišis R, Miliauskas P, Žurauskas A, Samalavičius NE, Rudinskaitė G. Prevencinis skausmo malšinimas kolorektalinėje chirurgijoje. Lietuvos chirurgija. T. 9, Nr. 3–4 (2011) p. 90–96.
  5. Miliauskas P, Tikuišis  R, Samalavičius NE, Rudinskaitė G, Žurauskas A. Laporaskopinės gaubtinės žarnos vėžio operacijos senyvo amžiaus pacientams. Lietuvos chirurgija. T. 9, Nr. 3–4 (2011) p. 80–84.
  6. Buckus B, Samalavičius NE, Tikuišis R, Miliauskas P. Tarpvietės išvarža po laparoskopinės abdominoperinealinės rezekcijos: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga. Lietuvos chirurgija. T. 9, Nr. 3–4 (2011) p. 110–115.
  7. Prevalence of paraneoplastic rheumatic syndromes and their antibody profile among patients with solid tumours. Rugiene, R; Dadoniene, JAleknavicius, E. Tikuisis, R; Distler, J; Schett, G; Venalis, P; Venalis, A. CLINICAL RHEUMATOLOGY  Volume: 30   Issue: 3   Pages: 373–380   DOI: 10.1007/s10067-010-1676-z Published: MAR 2011
  8. Miliauskas P, Tikuišis R, Cicėnas S, Žurauskas A, Samalavičius NE. Tarpšonkaulinių nervų blokada atliekant torakotomiją. Lietuvos chirurgija. T. 8, Nr. 3 (2010) p. 175–179.
  9. Tikuišis R, Miliauskas P, Cicėnas S, Samalavičius NE. Prevencinis epidurinis skausmo malšinimas atliekant krūtinės operacijas. Lietuvos chirurgija. T. 8, Nr. 3 (2010) p. 169–174.


Atnaujinta 2019-12-02 23:05