Atgal

Patariamoji taryba

Nacionalinio vėžio instituto (toliau – Institutas) Patariamoji taryba yra kolegiali patariamoji institucija, teikianti konsultacijas, patarimus, atliekanti ekspertizes, siūlanti sprendimus onkologijos ir su ja susijusių sričių klausimais, kitomis aktualiomis temomis. Patariamosios tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Patariamoji taryba vadovaujasi Instituto įstatais, Patariamosios tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Pagrindinis Patariamosios tarybos uždavinys – padėti numatyti Instituto strateginės plėtros gaires, formuoti trumpalaikę ir ilgalaikę viziją, įgyvendinti Instituto misiją ir vykdyti strateginius pokyčius, atsižvelgiant į Instituto bendruomenės ir visuomenės poreikius.

Patariamoji taryba, Instituto direktoriaus ar jo pavaduotojų teikimu, svarsto, teikia siūlymus ir pataria dėl Instituto mokslinės ir klinikinės veiklos politikos formavimo ir strategijos klausimų, teikia rekomendacijas ir kitą pagalbą dėl Instituto struktūros, padalinių veiklos planų ir jų įgyvendinimo bei sprendimų projektus svarbiais ekonominiais, finansiniais ir teisiniais klausimais. Patariamoji taryba konsultuoja, tarpininkauja diegiant mokslo ir sveikatos priežiūros inovacijas, perkeliant mokslo pasiekimus į kliniką.

Patariamąją tarybą sudaro aukštos kompetencijos Lietuvos ir užsienio specialistai / ekspertai / konsultantai, dirbantys onkologijos ir su ja susijusiose srityse, kitose Instituto veiklai reikšmingose srityse, nuolat atstovaujantys Institutą ar kviečiami konkrečių veiklos srities klausimų sprendimams, ekspertizėms ir konsultacijoms.

 

 

   

 

 

prof. URSHULA MATULONIS

Dana-Farber vėžio instituto Ginekologijos onkologijos skyriaus vedėja, Harvardo medicinos mokyklos (JAV) medicinos profesorė

 

 

prof. MAKOTO SUEMATSU

Japonijos medicinos tyrimų ir vystymo agentūros (AMED) prezidentas (nuo 2018 m.)

 

 

 

prof. MAKOTO ASASHIMA

Tokijo mokslų universiteto viceprezidentas (nuo 2018 m.)

 

 

 

teisininkas ČESLAV OKINČIC

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras (nuo 2018 m.)

 

 

 

prof. BEAT THÜRLIMANN

St. Galleno (Šveicarija)  Kantonsspital Krūties centro vadovas (nuo 2018 m.)

 


Atnaujinta 2022-12-14 12:51